O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Kamiński poinformował, że działania legislacyjne, by osobno liczyć straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej, zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w tej sprawie do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

W udzielonej przez służby KE odpowiedzi stwierdzono, że w definicji niekorzystnych zjawisk klimatycznych, ustanowionej w instrumentach pomocy państwa w rolnictwie, jest mowa wyłącznie o „średniej produkcji” i nie odnosi się ona do określonego typu produkcji. Nie nakłada ona obowiązku obliczania 30% progu dla różnych towarów łącznie, w związku z tym nie uniemożliwia obliczania poziomu strat oddzielnie dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.

W związku z powyższą interpretacją Komisji Europejskiej, 2 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o ponownie rozpatrzenie wniosku o oddzielne szacowanie strat dla produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Z udzielonej przez KE odpowiedzi wynika, że nic nie stoi już na przeszkodzie, aby dokonać takiej zmiany.

KRIR red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *