O Nowym Zielonym Ładzie podczas FSM

W tym roku już po raz osiemnasty zgromadzimy się, aby podjąć właśnie taką dyskusję. Okazję do niej stworzy Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej – konferencja, której każda edycja skupia najważniejszych decydentów, urzędników i przedstawicieli branży mleczarskiej z całego świata, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy licznych Ambasad. 18 edycja konferencji odbędzie się w dniach 16-18 września w Pałacu Branickich w Białymstoku.

Rok 2020 to niewątpliwie rok zmian – pierwszy rok działalności nowego Unijnego Komisarza ds. Rolnictwa, rok ostatecznych decyzji w sprawie nowej WPR po 2020 r., Brexit, wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na sektor mleczarski. Każdy z tych elementów odbije swoje piętno na branży mleczarskiej. O tych tematach będziemy w tym roku rozmawiać podczas Forum.
Neutralność klimatyczna to hasło, które w ostatnim czasie nieustannie gości przede wszystkim w mediach, relacjonujących dyskusje na temat nowych ustaleń i podjętych decyzji, ale również wpisuje się wyraźnie w obszar zainteresowań przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki na terenie nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Główną ambicją unijnych decydentów jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Europa byłaby wtedy pierwszym kontynentem, mogącym się pochwalić takim osiągnięciem.
Co kryje się pod tym wszechobecnym hasłem? Przede wszystkim działania, mające na celu maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale również zrównoważenie skutków tych emisji, które są niemożliwe do zniwelowania. Jak to osiągnąć? Istnieje szeroki wachlarz inicjatyw, sprzyjających środowisku, takich jak sadzenie drzew, korzystanie z energii odnawialnej czy przejście z gospodarki opartej na paliwach kopalnych do biogospodarki.  
Osiągnięcie tych celów zakłada strategia Nowego Zielonego Ładu dla Europy. Aby jej realizacja była możliwa, niezbędna jest współpraca wszystkich sektorów gospodarki. Projekt, poza aspektem środowiskowym, podejmuje również inicjatywy społeczne, prowadzące do osiągnięcia równowagi klimatycznej przy jednoczesnej poprawie jakości życia obywateli Wspólnoty. Przykłady takich działań to wprowadzanie bardziej zrównoważonych form transportu publicznego czy renowacja budynków w sposób, który umożliwi mniejsze zużycie energii.

Również przemysł mleczarski, jako część gospodarki, będzie zobligowany do dołożenia starań, aby zrealizować cele Zielonego Ładu. Ważne jest zwiększenie efektywności energetycznej. Należy również zwrócić uwagę na transport, który odgrywa jedną z kluczowych ról w produkcji i przetwórstwie mleka. Wchodząca w zakres Zielonego Ładu strategia „od pola do stołu” zakłada ograniczenie stosowania środków chemicznych i antybiotyków w rolnictwie, a co za tym idzie – rozwijanie innowacyjnych technik, mających na celu zabezpieczenie upraw i zwierząt, a przez to również produktów rolno-spożywczych, przed szkodliwym działaniem chorób, szkodników, ale również nieuczciwych praktyk związanych z fałszowaniem żywności.
Są to tylko przykłady różnego rodzaju inicjatyw, które proponują twórcy Zielonego Ładu dla Europy. Nie wystarczy jednak sama znajomość możliwych rozwiązań, kluczowe jest adekwatne wprowadzanie ich w życie. Wymaga to ścisłej współpracy międzysektorowej, ale przede wszystkim aktywności na poziomie gospodarstw, które stanowią podstawę sektora mleczarskiego. Zaangażowanie gospodarzy, którzy dostarczają surowca do produkcji mleczarskiej, jest kluczowe dla sukcesu strategii. Z tego względu należy stworzyć przestrzeń, która umożliwi podjęcie dyskusji i opracowanie optymalnych rozwiązań.
Zapraszamy do pozostawania na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *