O innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich

– Skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas dzisiejszego posiedzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie ministerstwa jest rodzajem forum wszystkich zainteresowanych stron – nauki, doradztwa i bezpośrednio zainteresowanych rolników.

Przedstawiona została bieżąca informacja o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR.

Przyjęta została propozycja utworzenia zespołów roboczych Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

– Nie ma możliwości bycia konkurencyjnym na rynku globalnym i lokalnym bez wprowadzania postępu, a kluczem do tego jest bezpośrednie i szybki wdrażanie innowacji – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki.

Podsekretarz stanu przypomniał, że jest cały system związany z finansowaniem wdrażania innowacji i wprowadzania postępu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym procesie zaangażowanych jest wiele instytucji obsługujących rolnictwo, w tym ośrodki doradztwa rolniczego i ośrodki naukowe, ale także samorządy.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *