O grypie ptaków w Puławach

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, poświęcona zagadnieniom dotyczącym grypy ptaków, pt. Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 – polskie i europejskie doświadczenia.

Uczestnikami konferencji byli również główny lekarz weterynarii dr Paweł Niemczuk, urzędowi lekarze weterynarii jak i lekarze wolnej praktyki, w tym specjaliści z zakresu chorób drobiu, a także przedstawiciele nauki i ośrodków doradztwa rolniczego, których reprezentował z-ca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Tadeusz Morawski. Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że Polskę i większość krajów Europy na przełomie 2016 i 2017 roku dotknęła epidemia grypy ptaków, która była jednocześnie największą w dotychczasowej historii. Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę, że ta groźna choroba została wprowadzona na nasz kontynent za pośrednictwem ptaków dzikich, co w znaczącym stopniu utrudniało jej zwalczanie. Wystąpienie grypy prowadziło do poważnych konsekwencji ekonomicznych, wynikających z kosztownych metod likwidacji ognisk i znaczących utrudnień w eksporcie.

– Grypa ptaków to jednak nie tylko problem epidemiologiczny czy ekonomiczny, ale również społeczny, a jej negatywne skutki dotykają zarówno producentów drobiu w dużych fermach przemysłowych, jak również właścicieli małych stad przyzagrodowych – podkreślił minister. Podziękował jednocześnie za dotychczasowe działania w zakresie grypy ptaków oraz w zakresie ASF, podległym mu instytucjom, w tym Głównemu Lekarzowi Weterynarii i Inspekcji oraz Dyrektorowi Instytutu i jego współpracownikom. W tym ostatnim kontekście zwrócił także uwagę na korzystny proces transferu wiedzy pomiędzy Instytutem a środowiskiem doradztwa rolniczego.

Minister wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii i Dyrektorem PIWet-PIB dyskutowali na temat wdrożonych zasad bioasekuracji w aspekcie ASF i grypy ptaków, by na końcu wizyty w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, odwiedzić część laboratoryjną w strefie bezpieczeństwa biologicznego PCL3, w której wykonywane są badania w kierunku ASF i grypy ptaków. Minister docenił też zaangażowanie i kompetencje personelu.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *