Nufarm przejmuje nowe produkty

Firma otrzymała zgodę KE na nabycie produktów od spółek Adama i Syngenta.

W ostatnim roku miały miejsce poważne zmiany w sektorze środków ochrony roślin. Ujmując sprawę krótko, liczba spółek na rynku spadła, a władze w Unii Europejskiej zatwierdzały odpowiednie transakcje nabycia i łączenia wyłącznie pod pewnymi warunkami.

W związku z tym, by móc sprostać wymogom stawianym przez Komisję Europejską spółki Adama, Syngenta i FMC dokonały częściowego zbycia swoich portfeli w Europie. I te duże portfele właśnie zostały nabyte przez Nufarm po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Łącznie Nufarm będzie teraz mógł zaoferować klientom 13 nowych substancji aktywnych w 57 nowych produktach (formulacjach), dla których wydano łącznie około 260 pozwoleń na wprowadzenie do obrotu w całej Europie. Nowy portfel obejmuje herbicydy, fungicydy, insektycydy, zaprawy nasienne i regulatory wzrostu roślin.

Dotychczasowy portfel produktów Nufarm zostanie uzupełniony ponad 50 formulacjami środków ochrony roślin nabytych od spółek Syngenta i Adama, w tym formulacjami opartymi na znanych substancjach aktywnych takich jak: abamektyna, beta-cyflutryna, chlorpyrifos, cyprodynil, sulkotrion, trineksapak etylu, fluazyfop-P butylu. Portfel obejmuje także gotowe formulacje istotnych substancji aktywnych takich jak: tebukonazol + prochloraz.

Integracja portfela środków chwastobójczych zakupionych z firmy FMC opartych na substancjach z grupy pochodnych sulfonylomocznika (SU) i florasulamie uplasowała Nufarm na czołowej pozycji na europejskim rynku środków zwalczających chwasty dwuliścienne. Nabyty portfel produktów obejmuje uznane marki takie jak: Nuance 75 WG, Naxel 75 WG, Viking 75 WG, oraz Saracen 050 SC, Saracen Delta 550 SC i Saracen Max 80 WG.

Obecny portfel produktów Nufarm zostanie uzupełniony dobrze znanymi, markowymi produktami, jak: Fusilade Forte 150 EC oraz Zamir 400 EW, Orius Extra 250 EW, Pyrinex 480 EC, Optimus 175 EC czy Bulldock 025 EC oraz istotnymi substancjami aktywnymi takimi jak abamektyna, chlorpyrifos, fluazyfop-P butylu, cyprodynil, sulkotrion czy trineksapak etylu.

Źródło: Nufarm
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *