Nowy dyrektor IOR-PIB

Z dniem 28 marca 2022 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk powołał dr. hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB, na stanowisko Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Dr hab. Roman Kierzek obejmuje tę funkcję po półrocznym pełnieniu obowiązków Dyrektora IOR – PIB.

Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, przez cztery lata pełnił funkcję zastępcy Dyrektora IOR – PIB do spraw naukowo-badawczych, we wrześniu 2021 roku został powołany na p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Wcześniej zajmował stanowisko kierownika Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin.

Ostatnie pół roku było czasem wytężonej pracy, ale również obserwacji i analizy, w jakim kierunku powinien zmierzać Instytut Ochrony Roślin – PIB, jakie aspekty jego działalności powinny być szczególnie rozwijane, na przykład w kontekście strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Polskie rolnictwo musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami, począwszy od zmian legislacyjnych, poprzez klimatyczne, na sytuacji geopolitycznej skończywszy. W każdym z tych aspektów ochrona roślin i wiążące się z nią zapewnienie żywności społeczeństwu, stają się coraz ważniejszym czynnikiem w kształtowaniu społecznego dobrobytu. I na opracowaniu rozwiązań, które będą odpowiedzią na te wyzwania, będziemy się w najbliższym czasie koncentrować – wyjaśnia dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *