Nowoczesna pracownia badań w ANWILU

Jednym z celów biznesowych chemicznej spółki z Grupy ORLEN, czołowego
polskiego producenta nawozów azotowych, jest utrzymanie wysokiej jakości
produktów oraz ciągłe ich doskonalenie. Nowym narzędziem, które pomoże w jego
realizacji jest otwarta na początku roku pracownia badań własności fizycznych
nawozów, której działanie koordynuje Obszar Strategii, Rozwoju i Innowacji.
Produkty nawozowe w trakcie operacji logistycznych takich jak transport czy składowanie,
narażone są na działanie czynników atmosferycznych np. temperatury, wilgotności powietrza
czy opadów. Niezwykle istotne jest również określenie optymalnych warunków i czasu ich
przechowywania. Nowo otwarta pracownia pomoże w jeszcze bardziej precyzyjnym
sposobie badania tych uwarunkowań.
– W 2021 roku w ANWILU zainicjowano projekt związany z przygotowaniem, wyposażeniem
i uruchomieniem pracowni badań fizycznych. W styczniu br. prace zostały ukończone
i możemy się pochwalić wyjątkowym w historii ANWILU tego typu miejscem. Posiadanie
własnej Pracowni Badań Fizycznych Nawozów pozwoli nam na bieżące testowanie nowych
formuł nawozowych, badanie dodatków oraz utrzymanie najwyższej jakości naszych
produktów – powiedział Łukasz Grabiński, dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji
w ANWILU.
Wśród urządzeń znajdujących się na wyposażeniu pracowni są między innymi laboratoryjny
bęben do powlekania granul, grawimetryczny analizator sorpcji wody, automatyczny
przesiewacz wibracyjny oraz optyczny analizator wielkości i kształtu cząstek. Na szczególną
uwagę zasługuje stanowisko do badania właściwości mechanicznych granulatów,
które zostało zaprojektowane specjalnie dla ANWILU i jest jedynym takim urządzeniem
w Polsce i na świecie. Zadanie postawione przed badaczami to znalezienie korelacji wraz
z określeniem wpływu czynników zewnętrznych na nawozy, a także przygotowanie
na tej podstawie rekomendacji dla udoskonalenia procesu produkcji, sposobu sprzedaży
i dystrybucji.

 

 

 

Anwil

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *