Nowe regulacje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

W związku z uzyskaną informacją z Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej w Polsce o zmianie od dnia 1 lipca 2017 roku aktów normatywnych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUAG), wymienionych poniżej, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaleca zapoznanie się z nowymi regulacjami, które będą obowiązywały w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych przy eksporcie na obszar Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Stosowne informacje dostępne są w języku rosyjskim oraz w języku polskim (tłumaczenie robocze Inspekcji).

1. Jednolity wykaz wymagań fitosanitarnych które winny spełniać produkty i obiekty kwarantannowe na granicy celnej EAUG oraz na obszarze celnym EAUG: 

►Wersja rosyjska
►Wersja polska 

2. Jednolity wykaz obiektów kwarantannowych (szkodników kwarantannowych) EAUG: 

►Wersja rosyjska 
►Wersja polska oraz ►Jednolita Lista obiektów kwarantannowych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 

3. Ogólne zasady i standardy kwarantanny roślin na obszarze celnym EAUG: 

►Wersja rosyjska 
►Wersja polska 

PIORIN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *