Nowe przepisy w sprawie ASF

W projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wprowadzono nowe zapisy, które mają poprawić efektywność walki z ASF.

Projekt wprowadza całkowity zakaz wysyłki dzików do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich. W przypadku Polski mamy zmianę, gdyż zakaz będzie dotyczył całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jak było wcześniej – tylko rejonu ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano wymogi bioasekuracji na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia, gdzie nakazuje się zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Wcześniejsze zapisy zmienianego rozporządzenia odnosiły się tylko do wykluczenia kontaktu świń jedynie z wolno żyjącymi dzikami.

Projekt rozporządzenia rozszerza wymóg posiadania rejestru wszystkich środków transportu wjeżdżających na na teren gospodarstwa, w tym również środków transportu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do przewozu pasz.

W przypadku świń, utrzymywanych w warunkach fermowych dzików lub świniodzików utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym proponuje się, aby wybieg dla nich zabezpieczony był podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stale z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu było zabezpieczone matą dezynfekcyjną.

Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało po 14 dniach od ogłoszenia.

kzp – ptch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *