Nowe odmiany żyta ozimego

Liczba odmian w Krajowym rejestrze żyta ozimego wyraźnie wzrosła.

W 2018 roku zarejestrowano 5 kolejnych odmian (populacyjną – Reflektor oraz mieszańcowe – KWS Classico, KWS Loretto, KWS Piano, KWS Trebiano), a także 4 składniki odmian mieszańcowych. Aktualnie Krajowy rejestr żyta ozimego liczy 64 odmiany, z których: 52 przeznaczonych jest do uprawy głównie na ziarno (27 odmian mieszańcowych, 25 odmian populacyjnych) oraz 11 składników odmian mieszańcowych. W Krajowym rejestrze znajduje się także jedna odmiana przeznaczona do uprawy na cele zielonkowe – Pastar.
Powiększająca się liczba odmian w Krajowym rejestrze stwarza trudności w dokonaniu właściwego wyboru. Zatem wybierając materiał siewny warto wesprzeć swoją decyzję dokonując analizy odmian w oparciu o wyniki badań PDO zawartych w tabeli 1. W opracowaniu tabelarycznym przedstawiono trzyletnie wyniki ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2018.
Najważniejszą cechą jaką rolnik bierze pod uwagę, wybierając odmianę do siewu w swoim gospodarstwie jest jej poziom plonowania. W sezonie wegetacyjnym 2016/2017 średni plon ziarna, wzorcowych odmian żyta ozimego, na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) w doświadczeniach PDO wyniósł 70,0 dt z ha (dla dwunastu odmian populacyjnych na przeciętnym poziomie agrotechniki) i był o 3,2 dt z ha wyższy niż w sezonie 2015/2016 (dla dziesięciu odmian populacyjnych na przeciętnym poziomie agrotechniki). W grupie odmian mieszańcowych wysokim poziomem plonowania wyróżniają się zwłaszcza – KWS Loretto, KWS Serafino, KWS Piano i KWS Theofano. Natomiast spośród odmian populacyjnych najlepsze pod względem poziomu plenności odmiany to Reflektor, Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus i Dańkowskie Hadron.
Obok plonu ziarna, najważniejszej cechy decydującej o wyborze do uprawy,  istotne znaczenie ma również odporność na choroby. Obecnie najczęściej spotykanymi chorobami w uprawach tego zboża są rdza brunatna, septoriozy liści, rynchosporioza i mączniak prawdziwy. Do odmian o największej odporności na rdzę brunatną należą mieszańcowe odmiany – KWS Livado, KWS Serafino, KWS Mattino i KWS Trebiano. Natomiast najmniejszą odpornością na rdzę brunatną cechują się SU Nasri i Reflektor. Z kolei na septoriozy liści najbardziej odporna jest KWS Liviado, natomiast najniższą notę uzyskała odmiana Dańkowskie Skand.
Odmiany różnią się także dość wyraźnie w odporności na wyleganie. W odniesieniu do odmian populacyjnych większość nowych form mieszańcowych cechuje się już lepszą odpornością na wyleganie.
W porównaniu z odmianami populacyjnymi przeważająca liczba odmian mieszańcowych cechuje się większą liczbą opadania, ale ma mniejszą zawartość białka w ziarnie. Zarejestrowane odmiany żyta nie wykazują większego zróżnicowania pod względem terminu kłoszenia i dojrzewania.
W celu uzyskania wysokiego plonu, który przyniesie satysfakcję rolnikowi konieczna jest znajomość odmian. Producent może ułatwić sobie to trudne zadanie korzystając ze strony www.coboru.pl oraz z wydawanej co roku Listy Opisowej Odmian. Wspomóc się może także „Listą odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”. W roku 2018 odmianami zalecanymi do uprawy w największej liczbie województw są: SU Performer, Dańkowskie Granat i KWS Livado.

 

Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

 

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2018 (wg COBORU)

Odmiany

Rok wpisania do Krajowego rejestru

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Masa 1000 ziaren (g)

Liczba opadania (sek.)

Zawartość białka (% s.m.)

Wysokość roślin (cm)

Wyleganie

Porastanie ziarna w kłosach

Choroby podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Rdza źdźbłowa

Rynchosporioza

Septoriozy liści

odmiany populacyjne

Reflektor

2018

72,4

84,9

33,4

215

9,8

157

4

4

4

5

4

4

5

4

Dańkowskie Skand

2017

71,2

82,6

34,0

179

10,1

154

5

4

4

5

4

5

4

4

Inspector

2017

71,4

83,6

33,5

206

9,9

160

4

4

5

5

4

5

5

5

Piastowskie

2017

70,5

81,9

33,7

202

10,5

161

5

4

5

5

5

5

4

5

Dańkowskie Hadron

2016

71,8

83,0

34,3

194

10,4

156

5

4

5

5

5

6

4

4

Dańkowskie Turkus

2016

72,1

82,1

34,1

206

10,3

154

5

4

5

5

6

6

4

4

Dańkowskie Granat

2015

72,1

82,6

33,1

226

10,3

153

5

5

5

5

6

5

4

4

Poznańskie

2015

70,3

81,7

33,8

188

10,2

158

5

5

5

5

4

5

4

5

 odmiany mieszańcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWS Classico

2018

89,9

102,3

36,2

271

9,6

144

5

4

5

5

6

6

6

6

KWS Loretto

2018

92,1

104,9

37,2

273

9,6

150

5

4

6

5

5

5

6

5

KWS Piano

2018

90,3

104,1

36,8

275

9,3

139

6

4

6

5

5

5

6

5

KWS Trebiano

2018

89,1

101,4

36,2

283

8,8

151

6

5

6

6

6

6

6

5

KWS Mattino

2017

88,6

103,5

35,0

268

9,4

143

6

5

6

5

6

5

6

6

KWS Serafino

2017

91,3

102,9

33,6

292

9,1

150

5

5

6

5

6

5

6

6

KWS Theofano

2017

90,1

103,2

34,0

277

9,3

144

5

4

5

5

6

6

6

6

KWS Vinetto

2017

89,9

103,0

34,2

265

9,3

143

6

5

6

5

6

6

6

6

KWS Binntto

2016

88,7

102,0

35,0

241

9,3

142

6

5

6

5

6

6

6

5

KWS Dolaro

2016

89,1

101,3

34,0

253

9,6

142

7

5

5

5

6

6

6

6

KWS Florano

2016

88,9

100,9

32,9

258

9,5

143

6

5

6

5

6

6

6

6

SU Arvid

2016

87,2

101,7

33,1

191

9,5

144

4

4

5

5

4

4

5

5

KWS Daniello

2015

85,1

97,3

33,3

240

9,7

145

5

5

5

5

6

6

5

5

KWS Livado

2015

87,1

98,4

32,3

253

9,8

147

5

5

5

5

6

6

6

6

SU Nasri

2015

87,5

98,7

32,8

217

9,6

148

5

5

5

5

4

5

5

5

SU Promotor

2015

83,8

96,5

33,2

253

9,2

144

4

5

5

5

4

5

5

5

 

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *