Nowe obowiązki dla myśliwych – postępowanie z patrochami

Od 1 grudnia 2017 roku weszło w życie Zarządzenie nr 12/2017 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 30.11.2017 roku w zakresie zasad postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań. Muszą być one przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików oraz trzody chlewnej. Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), ponieważ tam obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy postępowania z tuszą, podrobami i patrochami zwierzyny. Poniższe zasady dotyczą dzierżawców obwodów łowieckich oraz Ośrodków Hodowli Zwierzyny PZŁ.

Wariant 1

    Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
    Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5-0,7 metra, tak aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
    Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
    Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;

Wariant 2

    W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. 1;
    Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Wielkopolska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała uwagę na potrzebę rozwiązania problemu zabezpieczenia patrochów i sposobu ich utylizacji, między innymi na forach rolniczo – łowieckich, które były organizowane w maju i czerwcu. Zostało to dzięki nowemu zarządzeniu unormowane.

WIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *