Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr
    130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. (4 950 zł 94 gr).

KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *