Nowe kwoty przychodu decydujące o świadczeniach emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,
    130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenia/zawieszenia emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4.521 zł 08 gr.).

KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *