Nowa umowa patronacka z Grupą Azoty Puławy

Grupa Azoty PUŁAWY i Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie będą kontynuować wieloletnią współpracę. Umowę patronacką w dniu jubileuszu 50-lecia Szkoły podpisali jej dyrektor Henryk Głos oraz – w imieniu PUŁAW – prezes Jacek Janiszek oraz członek zarządu Andrzej Skwarek.

Grupa Azoty PUŁAWY w sformalizowany sposób współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od 1 września 2011 r., kiedy to podpisana została pierwsza umowa patronacka. Nasza spółka zadeklarowała w niej zatrudnianie minimum 10 absolwentów szkoły rocznie, jednak każdego roku liczba jest dużo wyższa. Łącznie od zawarcia umowy w 2011 r. do końca 2016 r. pracę w zakładach  podjęło 189 absolwentów szkoły, czyli średnio ponad 30 osób rocznie. Dodatkowo realizowane są praktyki zawodowe – tylko w tym roku  przyjęliśmy na nie 61 uczniów.

Podpisana 22 września 2017 r. umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 r.

Współpraca Grupy Azoty PUŁAWY z puławskim Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie to dobry przykład kontaktów naszej firmy ze szkołami i uczelniami. Szkoła kształci w kierunkach odpowiadających działalności naszej spółki, która z kolei doposaża pracownie oraz funduje stypendia  i nagrody dla uczniów biorących udział
w konkursach. Przekłada się to na lepsze przygotowanie przyszłych kadr oraz większą motywację do pracy w PUŁAWACH.

Wszyscy uczniowie kierunku technik technologii chemicznej oraz część uczniów innych kierunków (m.in. technik analityk, technik elektryk) odbywają praktyki w Grupie Azoty PUŁAWY. Ponadto część absolwentów przyjmowana jest po szkole na staż zawodowy, najlepsi są potem przyjmowani do pracy, dzięki czemu w momencie zatrudnienia mają oni nie tylko wykształcenie kierunkowe i praktykę, ale też ukończone szkolenie stanowiskowe uprawniające do samodzielnej pracy.

– Długofalowa współpraca Grupy Azoty PUŁAWY i Zespołu Szkół Technicznych jest pod wieloma względami modelowa i stanowi znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *