Nowa formuła pokazów maszyn podczas wystawy AGRO SHOW 2018

Podczas wystawy AGRO SHOW 2018 w Bednarach pokazy maszyn będą odbywać się w nowej formule. Pokazy odbędą się na polu pokazowym w dwóch blokach: ROLNICTWO PRECYZYJNE i TECHNIKA SIEWU ZBÓŻ W SYSTEMIE UPROSZCZONYM.

W pierwszym bloku zaplanowano dwie prezentacje. Najpierw rozsiewacze nawozów mineralnych rozsieją na polu nawóz w oparciu o mapę zmiennego nawożenia. Chwilowe zmiany dawki nawozu oglądający pokaz będą obserwować na dwóch telebimach, ustawionych na polu pokazowym (kamery zamontowane będą w kabinie ciągnikowej oraz na dronie lecącym za maszyną). Podczas pierwszego przejazdu rozsiewacze będą pracować z włączonym układem do nawożenia granicznego. Szerokość rozsiewu będzie nastwiona na 24 m. Planowana długość przejazdu wynosi 600 m (300 m w jedną stronę i 300 m z powrotem). Aby wszystkie maszyny miały takie same warunki prezentacji, organizator zapewnia jednakowy nawóz dla wszystkich uczestników, a praca odbywać się będzie na bazie dostarczonej przez organizatora mapy.

W drugiej prezentacji na pole wyjadą ciągniki, wyposażone w rozwiązania techniczne oraz oprogramowanie, umożliwiające realizację zadań w systemie rolnictwa precyzyjnego i współpracę z maszynami. Ciągniki poszczególnych producentów są wyposażone w różne układy umożliwiające realizację rolnictwa precyzyjnego, ale zawsze zgodne z normą ISO 11783. To wyposażenie umożliwia najczęściej automatyczne sterowanie torem jazdy maszyny, także konturowej, zarządzenie ciągnikiem i maszyną na uwrociu, sterowanie maszynami do prac rzędowych z wykorzystaniem kamer, prowadzenie maszyn po polu w systemie wirtualnego dyszla, rejestracja danych GPS, dokumentowanie pracy, tworzenie map plonu itp. Organizator pozostawili firmom oferującym ciągniki pełną swobodę wyboru funkcji jakie prezentowane będą podczas pokazu.

W drugim bloku dotyczącym techniki siewu zbóż w systemie uproszczonym, zostaną zaprezentowane różne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z siewem zbóż w systemie bezorkowym. Technologie uproszczonej uprawy roli i siewu są coraz częściej stosowane przez rolników. Zwiększa się także w tym zakresie rynkowa oferta producentów. Zamiarem Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych – organizatora wystawy, jest zaprezentowanie w pracy zestawów maszynowych realizujących siew zbóż różnymi systemami: począwszy od agregatów uprawowo-siewnych do siewu w mulcz, przez siew bezpośredni, po uprawę i siew pasowy.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *