NieWylegaj – aplikacja, która ocenia ryzyko wylegania zbóż

Problem wylegania zbóż jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia rolnika w okresie wiosennym. Skutki wylegania mogą być bardzo dotkliwe, dlatego producenci zbóż z zaciekawieniem podchodzą do rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zagrożenia. Jednym z najnowszych jest aplikacja mobilna NieWylegaj.

Aplikacja NieWylegaj ocenia ryzyko wystąpienia zjawiska wylegania zbóż w oparciu o szereg informacji, które musi podać użytkownik. Oprócz informacji zwrotnej na temat prawdopodobieństwa wystąpienia problemu, program rekomenduje konkretne rozwiązania dostosowane do sytuacji.  

Jak działa aplikacja NieWylegaj?

Skuteczność działania nowego oprogramowania Syngenty opiera się na połączeniu wiedzy z informacjami na temat danej plantacji. Użytkownik po uruchomieniu aplikacji wybiera gatunek rośliny i wskazuje podatność odmiany na wyleganie. Przy czym wiedza na temat podatności odmiany na wyleganie nie jest wymagana. Można skorzystać z dostępnej listy odmian i wybrać tę, która została wysiana na polu. Kolejny krok to wybór konkretnej fazy rozwojowej BBCH, w której aktualnie znajduje się uprawa. Dzięki tym informacjom oprogramowanie przygotuje rekomendacje odnośnie ew. zalecanych produktów i zabiegu.
W dalszej kolejności użytkownik ocenia obsadę roślin po zimie oraz wskazuje, czy uprawa według jego wiedzy wymaga dokrzewiania, czy nie. Te informacje wykorzystywane są na dalszym etapie podczas przygotowywania zaleceń.

Duży wpływ na kwestie wylegania ma sama gleba. Gleby znajdujące się wyżej w bonitacyjnej klasyfikacji gruntów ornych dłużej utrzymują wilgotność, co przekłada się na większą ilość biomasy. A to z kolei zwiększa prawdopodobieństwo wylegnięcia. Dlatego korzystając z aplikacji trzeba wybrać klasę gleby na jakiej została wysiana uprawa. Co więcej, należy również podać poziom nawożenia azotem oraz zakładany plon. Jedną z najczęstszych przyczyn wylegania zbóż jest właśnie zbyt duże nawożenie roślin azotem, które bezpośrednio przekłada się na wspomniany wzrost biomasy.
Ostatnią kwestią, jaką NieWylegaj bierze pod uwagę w kontekście oceny ryzyka, jest przebieg pogody. I nie chodzi w tym wypadku jedynie o prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów czy wiatru, które często pogłębiają zjawisko wylegania. Istotna jest również intensywność fotosyntezy, która wpływa na efekt działania samego regulatora wzrostu.

Raport i zalecenia

Aplikacja NieWylegaj w swoich obliczeniach uwzględnia aż dziewięć wspomnianych wcześniej czynników. Przed końcowym „kliknięciem” wyświetlany jest ekran podsumowania, dzięki czemu raz jeszcze można spojrzeć na wszystkie dane i w razie potrzeb dokonać ostatnich korekt. Wynik oceny ryzyka prezentowany jest w wyjątkowo czytelny sposób, nie pozostawiając użytkownikowi złudzeń względem tego, czy działanie jest wymagane, czy nie. Jeśli tak, aplikacja prezentuje informacje odnośnie do zalecanych zabiegów dokrzewiania i regulacji wzrostu. Rekomendacja obejmuje zarówno nazwę wybranych preparatów, jak i dawkę. Tak przygotowany raport można za pomocą jednego przycisku przesłać na adres email w postaci pliku PDF.

Aplikacja NieWylegaj dostępna jest do pobrania na telefony z systemami Android. Można z niej również korzystać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej – dostępna jest pod poniższym adresem: https://www.syngenta.pl/niewylegaj. Nie trzeba przy tym zakładać żadnego konta. Nie ma konieczności logowania. Dostępna jest za darmo dla wszystkich użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *