Niekorzystne zjawiska atmosferyczne monitorowane

Odbyło się pierwsze, organizacyjno-techniczne posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie (GZ ds. NZA).

Celem było sprawdzenie stanu przygotowań resortu rolnictwa do działań na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń pogodowych.

Posiedzeniu przewodniczył podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

– Musimy być przygotowani na ewentualne, niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które powodują straty w gospodarstwach – podkreślił podsekretarz stanu.

– Chcemy wprowadzić jednolity protokół dla wszystkich komisji powoływanych przez wojewodów do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały w wyniku oddziaływania tych zjawisk – dodał wiceminister.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podkreślił, że w tym roku mamy do wykorzystania prawie 1 mld złotych na dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Znowelizowane przepisy prawne wraz z większą pulą pieniędzy powinny służyć zwiększeniu powszechności ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

Jak podkreślił wiceminister pierwsze firmy już w tym tygodniu będą ubezpieczać rolników, w tym także od suszy. W przypadku ubezpieczania pojedynczych zjawisk będzie możliwa dopłata do składek do 65% ich wysokości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *