Nie ma możliwości poprawiania danych w eWnioskuPlus po zakończeniu kampanii

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie braku możliwości dokonania zmian do wniosków złożonych za pomocą aplikacji eWniosekPlus resort rolnictwa poinformował, że wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o przekazanie szczegółowego stanowiska w sprawie.

Z uzyskanych informacji wynika, że ARiMR nie są znane przypadki, aby aplikacja eWniosekPlus uniemożliwiała złożenie dokumentu Zmiany. Aplikacja eWniosekPlus została zaprojektowana w taki sposób, aby wszelkie zmiany do wniosku mogły być składane za pomocą aplikacji nie tylko w terminie składania wniosków, ale również w trakcie trwania Kampanii.

Ponadto z uwagi na fakt, że informacje podane w piśmie przez Pana Przewodniczącego są bardzo ogólne, uniemożliwiają podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Dlatego też w sytuacji, gdy znane są przypadki, w których aplikacja eWniosekPlus uniemożliwia rolnikowi złożenie dokumentu Zmiany, ARiMR prosi o niezwłoczne przekazanie szczegółowych informacji, które pozwolą na szybkie zidentyfikowanie rolnika.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż wniosek rozpatrywany jest jedynie w takim zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie określonym do składania wniosków, tj. w 2018 r. do dnia 10 lipca oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Natomiast braki we wniosku oraz na załącznikach uzupełnione po dniu 10 lipca 2018 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności, w związku z art. 23 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. (Dz. U. poz. 897) oraz art. 13 i 15 rozporządzenia (UE) nr 809/2014.

 

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *