Nie będzie zmian dla rolników w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Odpowiadając na pismo samorządu rolniczego przesłane do Prezes Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) mające na celu zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników (zobacz >>>), resort finansów przekazał w dniu 17 lipca 2017 r., że jak już wyjaśniono w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów stanowiącym odpowiedź na pismo Zarządu KRIR (zobacz >>>) „rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów”.

Poinformowano, że stanowisko Ministerstwa Finansów zaprezentowane w ww. piśmie nie uległo zmianie i jest aktualne.

Końcowo, odnosząc się do wniosku o publikację na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisma Podsekretarza Stanu poinformowano, że treść tego pisma została opublikowania na stronach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej pod adresem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/faq-sent temat „Stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów”- „Krajowa Rada Izb Rolniczych”.

Dodatkowo poinformowano, że ww. pismo zostanie udostępnione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu publikacji na jego stronach internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *