Nie będzie dodatkowej instancji odwoławczej w szacowaniu szkód

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenia możliwości odwołania do instytucji państwowych od wyniku szacowania szkody w uprawach rolnych z dopłatami skarbu państwa, wnioskując o rozważenie możliwości wprowadzenia dodatkowej instancji odwoławczej, reprezentującej Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenia możliwości odwoływania do instytucji państwowej od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych przez zakłady ubezpieczeń – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń, które są jednostkami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z tym, nie jest możliwe wprowadzenie dodatkowej instytucji odwoławczej reprezentującej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Równocześnie poinformowano, że w przypadku nie zgadzania się z decyzją zakładu ubezpieczeń, producent rolny może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *