Reklama

Wniosek o urzędowe okreslenie cen do wyceny szkód łowieckich

Realizując wniosek przyjęty podczas XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji,  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie razem z Ministrem Środowiska działań legislacyjnych mających na celu określenie urzędowe cen produktów rolnych do wyceny szkód łowieckich.

Co ze szkodami łowieckimi?

Resort środowiska przekazał odpowiedź na wniosek Zarządu KRIR z dn. 26 czerwca 2018 r. w sprawie rekompensat z tytułu poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

Polowanie zbiorowe – wzór tablicy ostrzegawczej

Od 15 października 2018 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Opublikowany dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic w terenie.

Prace nad nowymi granicami obwodów łowieckich

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie inauguracyjne Zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały o podziale województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. W trakcie spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył członkom Zespołu powołania do pracy w Zespole. W skład Zespołu weszło pięciu Łowczych Okręgowych, przedstawiciele pięciu Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którym jest Prezes Piotr Walkowski.

Rolnicy rozmawiają z myśliwymi

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął też udział Piotr Jenoch - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy.

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px