Reklama
Chów zwierząt

Chów zwierząt (218)

Porozumienie Rolnicze zespół ds. wołowiny

– Porozumienie Rolnicze powstało po to, aby grupy robocze, zainteresowane poszczególnymi tematami, wypracowały propozycje realnych rozwiązań, które ministerstwo rolnictwa, a właściwie rząd, będzie się starał realizować – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z zespołem zajmującym się rynkiem wołowiny.

Oznaczone pod

Kto ponosi koszty utylizacji dzików?

Zarząd KRIR w dniu 2 lipca 2019 r., realizując wniosek zgłoszony podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ponoszenia przez rolników kosztów utylizacji padłych dzików.

Oznaczone pod

Nowe mleko Łaciate bez laktozy

Łaciata rodzina powiększy się o dwa nowe mleka UHT bez laktozy.  Najbardziej rozpoznawane Polskie  mleko będzie dostępne dla konsumentów, którzy w swojej diecie nie tolerują cukru mlecznego.

Dobrostan zwierząt - zgoda Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt, w ramach którego rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Ekoterroryści coraz aktywniejsi. 2000 ofiar

Ponad 2000 zwierząt zginęło w cierpieniach po barbarzyńskiej akcji eko-terrorystów, którzy włamali się w nocy na teren jednej z fermy norek pod Toruniem. Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych zwraca się z apelem do rządu o zapewnienie bezpieczeństwa polskim rolnikom wobec rosnącej agresji ze strony ekologów.  

Cedrob otworzył czwartą wytwórnię pasz

Zakład w Ligocie Dolnej koło Kluczborka zwiększy moce produkcyjne Cedrob Pasze o 30 tys. ton
miesięcznie i pozwoli na produkcję ponad miliona ton pasz rocznie. Tym samym udział spółki w
tym segmencie w Polsce wzrośnie do blisko 15%. Cedrob Pasze wyprodukuje w 2019 r. nawet 1,2
mln ton pasz.

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px