Najlepsze wydawnictwa ODR nagrodzone

XXV edycja konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” została rozstrzygnięta. Nagrody laureatom oraz nagrodę i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych wręczył 6 grudnia br. podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Konkurs „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” w roku bieżącym odbył się po raz XXV. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu. Z tego względu, wszystkie redakcje ODR otrzymały pamiątkowe puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wystąpieniach podkreślano, że organizacja konkursu przyczyniła się do podniesienia poziomu merytorycznego drukowanych artykułów oraz poziomu edytorskiego czasopism i wydawnictw ODR. W bieżącej edycji I miejsce zajęła redakcja czasopisma pt. „Lubelskie Aktualności Rolnicze” wydawanego przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Dwa równorzędne drugie miejsca przyznano redakcji czasopisma; „Wieś Kujawsko-Pomorska” wydawanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i redakcji czasopisma „Twój Doradca Rolniczy Rynek” wydawanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. III miejsce zajęła redakcja czasopisma „Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Przyznano również 5 wyróżnień redakcjom następujących czasopism:

„Aktualności Rolnicze” wydawca: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, „Wiadomości Rolnicze” wydawca: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, „Doradca” wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawca: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, „Śląskie Aktualności Rolnicze” wydawca: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” przyznano nagrodę za publikację pt. „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych” Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki wręczył również nagrody i wyróżnienia instytutom badawczym resortu rolnictwa za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych. Nagrodę i okolicznościową statuetkę otrzymał zespół badawczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB za opracowanie tematu badawczego pt. „Wdrożenia selekcji markerami molekularnymi do hodowli ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka”. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia dla 3 zespołów badawczych z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB za zrealizowanie następujących projektów badawczych:

    „Badania nad wpływem różnych praktyk rolniczych na różnorodność biologiczną na użytkach rolnych oraz promocja systemów rolniczych sprzyjających jej ochronie”,
    „Opracowanie i wdrażanie konserwujących systemów uprawy roli w warunkach glebowo-klimatycznych Polski”,
    „Upowszechnianie, wdrażanie i ocena stopnia realizacji zasad integrowanej ochrony i produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Podsumowując uroczystość, wiceminister Zarudzki podkreślił ważną rolę czasopism ODR w transferze wiedzy, innowacji i upowszechnianiu wyników badań naukowych w praktyce rolniczej. Zachęcił do publikowania artykułów we współpracy z instytutami badawczymi resortu rolnictwa, w tym prezentujących prace badawcze, nagrodzone w roku 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *