Nagrody w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2017

Pomorskim firmom zostały wręczone prestiżowe nagrody Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”. Konkurs odbywa się corocznie w kilku kategoriach. Finał Konkursu odbywał się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Amber Expo w Gdańsku podczas Gali Evening „Pracodawców Pomorza”.

W uroczystości uczestniczył podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Ryszard Zarudzki, który wręczał nagrody Pomorski Pracodawca Roku 2017 w kategorii „Mikro przedsiębiorca”. W kategorii tej uczestniczą firmy zatrudniające do 9 pracowników.

Finał Konkursu jest dorocznym świętem pomorskiego biznesu, na którym spotykają się także przedstawiciele władz państwowych, politycy, samorządowcy oraz ludzie ze świata nauki i kultury.

Konkurs skierowany jest do pomorskich firm, mających znaczący udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, których działania upowszechniają praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organizatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom. Startujące w konkursie firmy muszą wykazać m.in., że nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.

    

MRiRW / fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *