Nadzwyczajne posiedzenie izb rolniczych państw V4 w Polsce

Przedstawiciele Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby, Węgierskiej Izby Rolniczej, Rolniczej Izby Republiki Czeskiej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się w trybie nadzwyczajnym z okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 podczas targów Warsaw Food Expo, 1-2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali na następujące tematy:

    Neonikotynoidy i nowe zaprawy nasienne w rzepaku.
    Nieuczciwe praktyki handlowe.
    Wspólna Polityka Rolna 2020+
    Sytuacja po wygaśnięciu kwot cukrowych.

Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Prezesi Izb Rolniczych V4 wspólnie stwierdzili, że Unia Europejska powinna ponownie rozważyć zakaz używania neonikotynoidów. Nowe insektycydy powinny być szeroko dostępne dla wszystkich hodowców roślin. Brak takich rozwiązań spowoduje wypieranie rodzimych odmian roślin, które zostały wyhodowane przez krajowych hodowców, które są lepiej przystosowane do warunków panujących w danym regionie.
 18926197 1471455339541808 1012447213 o      IMG 3042      IMG 3036

Prezesi izb rolniczych V4 uzgodnili, że powinien powstać Unijny katalog nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez sprzedawców detalicznych. Rynek wewnętrzny UE został podzielony pomiędzy kilkoro podmiotów, które konkurują miedzy sobą i to one są w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do producentów żywności. Wobec czego, potrzebna jest szybka identyfikacja nieuczciwych praktyk oraz stworzenie odpowiednich ram prawa na poziomie Unii Europejskiej, przeciwdziałającym nadużywaniu pozycji przez sprzedawców detalicznych.

Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów ibz rolniczych państw V4, Chorwacji, Estonii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki zakres celów publicznych. Powinna ona nadal posiadać silny budżet i zapewniać niezależność żywnościową UE przyczyniając się do realizacji zrównoważonego rozwoju. WPR powinna zapewniać równe warunki konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym, aby to zrealizować należy odejść od kryteriów historycznych i wyrównać poziom dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Przyszła WPR powinna w większym stopniu stabilizować rynki rolne i przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym w rolnictwie. Ważna jest stabilizacja dochodów szczególnie małych gospodarstw, które silnie zależą od wsparcia bezpośredniego, z kolei większe gospodarstwa potrzebują efektywniejszych instrumentów zarządzania ryzykiem. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że WPR wymaga modernizacji i uproszczenia dla rolników w sposób ewolucyjny, bez fundamentalnych zmian struktury tej polityki.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad możliwymi scenariuszami dotyczącymi zniesienia kwot cukrowych. W związku z uwolnieniem rynku cukru, wielu plantatorów buraka cukrowego obawia się zmniejszenia opłacalności tej uprawy, która jest generuje wysokie koszty. Niezwykle ciężko jest przewidzieć sytuację, jaka może nastąpić jesienią 2017 r. Likwidacja minimalnej ceny skupu buraków cukrowych, która była formą gwarancji dochodowości uprawy i istotnie wzmacniała pozycję plantatorów w łańcuchu marketingowym, może spowodować, że przemysł cukrowniczy nie będzie zobligowany do wypłaty określonego poziomu cen rolnikom za surowiec.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *