Nadal nie ma szkoleń chemizacyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie informuje, że w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz. U. z 2020 poz. 695), zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin.

Szkolenia organizowane przez CDR Kraków pn.: „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” zarówno podstawowe przeznaczone dla osób nieposiadających zaświadczeń uprawniających do sprzedawania środków ochrony roślin lub prowadzenia doradztwa w tym zakresie, jak i uzupełniające przeznaczone dla osób chcących przedłużyć ważność zaświadczenia zostaną zorganizowane w okresie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Trwa ciągła rekrutacja na ww. szkolenia.

CDR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *