MSC wyznacza ambitny cel: certyfikacja 20% połowów morskich na świecie do roku 2020

Świętując dwudziesty rok działalności Marine Stewardship Council (MSC) wyznacza ambitną strategię na kolejne lata. Plan określa dążenie MSC, by do 2030 roku ponad jedna trzecia połowów morskich na świecie posiadała certyfikat lub uczestniczyła w programie MSC. Ambicją MSC jest również wzmocnienie zaangażowania i wpływu w krajach Globalnego Południa, w odniesieniu do Wielkich Ekosystemów Morskich (Large Marine Ecosystems/ LME), priorytetowych rynków i gatunków oraz wobec konsumentów, jednocześnie stale zapewniając wartość dodaną dla rybołówstw z certyfikatem MSC.

Ogłoszeniu ram nowej strategii MSC towarzyszy powstanie specjalnej strony internetowej – 20 lat MSC, pokazującej drogę, jaką organizacja przeszła od początku działalności, aż do dnia dzisiejszego. Strona internetowa została przygotowana przez niezależnych dziennikarzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy w Wielkiej Brytanii (The Press Association) i jest istotnym źródłem informacji o genezie powstania MSC, wyzwaniach, dotychczasowych kamieniach milowych i sukcesach organizacji.

 „20 lat temu ze śmiałym pomysłem utworzenia MSC w celu rozwiązania problemu niezrównoważonego rybołówstwa wystąpiło WWF i Unilever.  –  wspomina Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.  –  Organizacje te chciały stworzyć rynkowy mechanizm łączący producentów ryb i owoców morza oraz konsumentów za pośrednictwem wiarygodnego neutralnego programu certyfikacji i znakowania. Celem Programu było rozpoznawanie i nagradzanie istniejących dobrych praktyk, ale – przede wszystkim – stymulowanie i napędzanie realnych i trwałych zmian na rzecz zapewnienia zdrowych mórz i oceanów i zasobów ryb i owoców morza dla kolejnych pokoleń. Po dwudziestu latach, jakie minęły od tej odważnej innowacji, jest to już sprawdzona koncepcja. Na świecie zaś powstał ruch na rzecz zrównoważonych ryb i owoców morza, dzięki któremu możliwa jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami na rzecz wdrażania tych zmian.”

Lekcja z przeszłości

Ewolucja, jaką przeszło MSC, aby dotrzymać kroku i zareagować wobec nowych najlepszych praktyk w dziedzinie nauki i przemysłu rybnego, rozwijając współzarządzanie oraz wymogi odpowiadające na problemy interesariuszy, była możliwa dzięki wsparciu wielu organizacji i partnerów. To dzięki nim MSC stało się najbardziej rozpoznawalnym programem certyfikacji zrównoważonych ryb i owoców morza na świecie.

Pierwszymi organizacjami popierającymi Program MSC w branży rybnej były organizacje rybackie poławiające homary w Zachodniej Australii, łososie na Alasce oraz mirunę w Nowej Zelandii. Nagrodą za ich starania jest zaangażowanie ze strony międzynarodowych detalistów i marek. MSC uzyskało również hojne wsparcie finansowe i instytucjonalne ze strony David and Lucile Packard Foundation, Walton Family Foundation, Dutch Postcode Lottery oraz wielu innych fundacji i zwolenników.

Obecnie 12% połowów morskich na świecie posiada certyfikat zgodności ze Standardami Rybołówstwa MSC. Rybołówstwa z certyfikatem MSC dowiodły wdrożenie istotnych usprawnień, zarządzając zdrowymi stadami ryb
 minimalizując swój wpływ na środowisko.

Priorytety strategiczne MSC do roku 2020

Uznawanie i nagradzanie zrównoważonych rybołówstw i stymulowanie do doskonalenia na całym świecie.

Obecnie 14% połowów morskich na świecie posiada certyfikat MSC bądź też uczestniczy w programie MSC. Celem MSC jest wzrost tej liczby do 20% do roku 2020, z ambicją przekroczenia jednej trzeciej w roku 2030. By to osiągnąć MSC skoncentruje swoje wysiłki na ekosystemach obecnie słabiej reprezentowanych w programie MSC, ale takich, gdzie połowy lub zagrożenie dla bioróżnorodności są wysokie. Obok tuńczyka i małych gatunków pelagicznych nowe gatunki priorytetowe obejmą kałamarnicę, ośmiornicę, kraby i wodorosty. MSC zaproponuje również nowe narzędzia wspomagające postęp rybołówstw w krajach Globalnego Południa w dziedzinie certyfikacji MSC. W ciągu kolejnych trzech lat MSC zamierza podwoić liczbę rybołówstw z krajów Globalnego Południa zaangażowanych w program.

Zapewnienie, że certyfikaty MSC są wiarygodne i odzwierciedlają najlepsze praktyki na świecie.

MSC nadal będzie się koncentrować na wysiłkach na rzecz wdrażania najlepszych światowych praktyk w zarządzaniu zrównoważonym rybołówstwem. Wdrożone zostaną nowe środki, m.in. w dziedzinie praktyk pracowniczych, wrazz nowymi narzędziami i systemami, dzięki którym proces certyfikacji stanie się bardziej wydajny, wiarygodny oraz przyjazny dla użytkownika, w tym np.: cyfrowe narzędzia audytu.

Rozwijanie rynków zrównoważonych ryb i owoców morza.

MSC pogłębi współpracę z kluczowymi partnerami komercyjnymi i skupi się na budowaniu popytu na rynkach oferujących największe bodźce mogące stymulować do zmian wobec mórz i oceanów. Odnosi się to do rynku europejskiego, w tym Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoch oraz Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii.

Zwiększanie świadomości społecznej i poparcia oraz demonstrowanie naukowego podejścia i wpływu. MSC zwiększy swoje zaangażowanie w dziedzinie nauki i badań, modernizując systemy monitoringu i ewaluacji oraz udziałw społeczności skupionej wokół nauk o morzach i oceanach oraz planowania polityk. Będzie również nadal inwestować w badania poświęcone rozumieniu oczekiwań konsumentów wobec zrównoważonych ryb i owoców morza oraz prowadzić kampanie społeczne zwiększające świadomość i poparcie dla zrównoważonych połowów oraz znaku MSC.

„Choć mamy wiele powodów do świętowania, czujemy również rosnącą potrzebę rozwiązywania problemów niezrównoważonego rybołówstwa i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. To krytyczny czas dla naszych mórz i oceanów. Nowa strategia MSC priorytetowo podchodzi do tych części świata, gatunków i rynków, które mogą mieć najbardziej znaczący wpływ na zdrowie naszych mórz i oceanów. Pozostajemy w tym wierni wizji naszych założycieli, opierając się na lekcjach z przeszłości.” – dodaje Howes.

MSC obchodzi swoje dwudziestolecie urodziny i mówi o nowym planie strategicznym na Seafood Expo Global 2017. Zapraszamy zainteresowanych do stoiska MSC na Expo w Hallu 7, stoisko 1553. Zapraszamy również do kontaktu online z MSC lub ASC lub na Seafood Futures Forum w Brukseli. Na stoisku MSC obecna będzie również Anna Dębicka, koordynator Projektu MSC w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *