MSC pierwszym programem certyfikacji ryb i owoców morza uznanym przez GSSI

Marine Stewardship Council (MSC) jest pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Model oceny GSSI opiera się na wytycznych dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (UN FAO) i obejmuje międzynarodowe wskaźniki skuteczności w zakresie administracji, zarządzania operacyjnego, identyfikowalności w łańcuchu dostaw oraz audytu. Powstał w wyniku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorstwami międzynarodowymi, niezależnymi ekspertami oraz organizacjami rządowymi i międzynarodowymi. Uznanie zgodności z tym modelem oceny wymagało drobiazgowych analiz działań prowadzonych przez MSC, obejmowało również szczegółowe konsultacje z interesariuszami.

Program MSC spełnia wszystkie kluczowe kryteria standardu GSSI, jak również 63 dodatkowe kryteria odnoszące się do kwestii takich, jak połowy głębinowe, wrażliwe ekosystemy morskie oraz gromadzenie danych w celu wykazania wpływu. Jest to pierwszy międzynarodowy program standardów dla zrównoważonych połowów dziko żyjących gatunków ryb i owoców, który został uznany przez GSSI.

Jak mówi CEO MSC Rupert Howes, „MSC proponuje oparty na danych i dowodach naukowych program uznawania zrównoważonych praktyk połowowych na świecie, nagradzający dotychczas stosowane dobre praktyki oraz stymulujący rzeczywiste zmiany w skali globalnej. Uznanie ze strony GSSI potwierdza rygor i wiarygodność certyfikacji MSC. Każdy konsument dokonujący zakupu ryb i owoców morza z certyfikatem MSC może być pewien, że pochodzą one z rybołówstwa stosującego najlepsze na świecie praktyki zarządzania rybołówstwem”.

Dr David Agnew, Dyrektor ds. Nauki i Standardów MSC dodaje: „MSC z zadowoleniem przyjęło gruntowną kontrolę naszych procesów oraz warunków certyfikacji, co było wymagane w celu uzyskania uznania GSSI. Kontrola ze strony neutralnych ekspertów, niezależność, przejrzystość, bezstronność oraz konsultacje z interesariuszami są kluczowymi wartościami MSC i naszego zaangażowania na rzecz stałego doskonalenia. Dzięki temu Standardy MSC mogą pozostać wiodącymi standardami na świecie.”

„MSC pomyślnie zakończyło proces Oceny Zgodności z modelem GSSI, co podkreśla jak ważne jest, stosowanie się do uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym instrumentów, takich jak Wytyczne dotyczące znakowania FAO.” – mówi  Audun Lem, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki i Gospodarki w dziedzinie Rybołówstwa i Rolnictwa UN FAO. –  „Proces oceny GSSI wykazał zalety różnych typów schematów certyfikacji MSC i zachęcamy innych, by wzięli przykład
z MSC.”

Kolejne potwierdzenie wiarygodności

Oprócz zgodności z modelem GSSI, MSC jest jedynym programem certyfikacji połowów dziko żyjących ryb, który jest w pełni kwalifikowanym członkiem ISEAL, Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacjii znakowania, który wymaga zgodności z cieszącym się wysokim szacunkiem Kodeksem Wyznaczania standardów, ich potwierdzania oraz monitorowania wpływu.

MSC podejmuje również regularne konsultacje oraz rewizje swoich procedur, zapraszając interesariuszy do wniesienia opinii oraz odpowiadając na nie, na przykład w ramach Rady Interesariuszy MSC oraz Komitetu Doradztwa Technicznego. Grupy te reprezentują szeroki przekrój osób i podmiotów z branży rybnej, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz społeczności naukowej.

Herman Wisse, Dyrektor Programowy GSSI, stwierdza:  „Pomyślne zakończenie Procesu Oceny Zgodności z modelem GSSI jest kamieniem milowym w zapewnianiu wiarygodności certyfikatów ryb i owoców morza. Nasza wspólna praca na rzecz bardziej zrównoważonych połowów wymaga solidnych i wiarygodnych certyfikatów zgodnych z Wytycznymi UN FAO.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *