MRiRW w sprawie ułatwienia sprawowania opieki nad osobami starszymi w gospodarstwach rolnych

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ułatwienia sprawowania opieki nad osobami starszymi w gospodarstwach rolnych, resort rolnictwa przekazał, że zakres przedmiotowy umowy o pomocy przy zbiorach, został określony w art. 91 a ust. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (UD 315). Zgodnie z tym przepisem, przez umowę o pomocy przy zbiorach, pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem produktów objętych kodami CN: 091020, ex 091099, ex 12119086, 12129200.

W związku z powyższym, przekazano, że  świadczenie pomocy przy zbiorach zostało ograniczone wyłącznie do pomocy przy zbiorach owoców i warzyw, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem produktów objętych kodami CN: 091020, ex 091099, ex 12119086, 12129200. Takie określenie zakresu przedmiotowego umowy jest konsekwencją tego, że w wyniku prowadzonych analiz stwierdzono, że właśnie w tym sektorze produkcji rolnej istnieje szczególnie duże zapotrzebowanie na pomoc podczas zbiorów. Problem zwiększonego zapotrzebowania, szczególnie na pracę ręczną, w krótkim okresie dotyczy zwłaszcza producentów truskawek, malin, jabłek, borówki wysokiej, wiśni, pomidorów, ogórków, papryki, pieczarek, cukinii i kalafiorów, śliwek, gruszek, czereśni, brzoskwiń. Dodatkowym czynnikiem powodującym spiętrzenie prac w okresie zbiorów są warunki pogodowe i tym samym nieprzewidywalność okresu, przez jaki będą trwały zbiory. Uprawa większości gatunków, których owoce zbierane są ręcznie, jest prowadzona na otwartym terenie.

Tym samym, zdaniemj MRiRW, istnieje potrzeba ograniczenia obowiązków rolnika o charakterze administracyjnym w czasie przeznaczonym na zbiory, aby nie angażować go zbytnio w prace poza rolnictwem. Dlatego obecnie procedowane rozwiązania zostały przygotowane z myślą o pomocy przy zbiorach i tym samym nie ma możliwości, na obecnym etapie (projekt skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów), rozszerzania jego zakresu na pomocników, którzy mieliby świadczyć pomoc przy osobie chorej, niepełnosprawnej, nad którą rolnik sprawuje opiekę – przekazano. Nie wyklucza to jednak, że w przyszłości przedmiotowe rozwiązania obejmą inne sektory rolnictwa, w zależności od potrzeb.

Jednocześnie poinformowano, że odpowiedź w zakresie przywrócenia kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników od bliskich zostanie przekazana w odrębnym piśmie.

KRiR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *