MRiRW w sprawie ubezpieczenia późnych szkód śniegowych

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR przesyłające wniosek Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie rozszerzenia katalogu ryzyk określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) o ryzyko klęskowych opadów śniegu resort rolnictwa poinformował, że w ww. ustawie określone zostało ryzyko, którego ubezpieczenie podlega dopłatom do składek ubezpieczenia z tytułu wystąpienia szkód w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Zgodnie z definicją ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części. Przez wyprzenie roślin rozumie się nieinfekcyjną lub infekcyjną chorobę roślin o podłożu mieszanym, zamieranie roślin pod śniegiem lub bezpośrednio po jego stopnieniu spowodowane ich wycieńczeniem. Powyższe może również zachodzić w przypadku uszkodzeń mechanicznych roślin. Zatem, zdaniem MRiRW, jeżeli uszkodzenie roślin nastąpiło w okresie obowiązywania definicji ujemnych skutków przezimowania, to szkoda powinna dotyczyć tego ryzyka.

Niezależnie od powyższego przekazano, że rozszerzenie katalogu ryzyk, które mogą być ubezpieczone z dotacji do składek, zostanie rozważone podczas nowelizacji ww. ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *