MRiRW odpowiada na wniosek KRIR w sprawie szacowania szkód

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 23 czerwca 2017 r. dot. wydłużenia do końca lipca prac komijsi ds. szacowania strat  powstałych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, w dniu 10 lipca br. resort rolnictwa, udzielił samorządowi rolniczemu następującą odpowiedź.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia RM z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) komisja powołana przez wojewodę jest zobowiązana oszacować szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Natomiast w przypadku szkód w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie) spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad,szkody powinny zostać oszacowane dwukrotnie:

a) po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
b) po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Przyjęcie powyższych rozwiązań wynika ze specyfiki produkcji rolnej, gdzie kolejne zabiegi agrotechniczne, których wykonanie jest niezbędne, czasami wręcz uniemożliwiają oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *