MRiRW konsultuje przepisy określające zasady dobrowolnego znakowania informacją Produkt polski

W dniu 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016, poz. 2007) określające zasady dobrowolnego znakowania informacją „Produkt polski”.

Przepisy ustawy odnoszą się do artykułów rolno-spożywczych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018, poz. 2164 z późn. zm.) jako produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne, w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym do środków spożywczych.
Artykuły te muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Obowiązujący przepis w ciągu dwóch lat zachęcił wielu przedsiębiorców do znakowania swoich produktów informacją „Produkt polski”, ale również uświadomił niektórym z nich, że z uwagi na szczegółowo określony zakres przepisy te nie obejmują pewnych produktów, dla których producenci chcieliby podkreślać informację o ich polskim pochodzeniu (np. dotyczy to wytwórców wód mineralnych lub kwiatów).

Ponadto, zgodnie z ww. przepisami ustawy kryterium najważniejszym jest pochodzenie surowców z krajowej produkcji podstawowej, dlatego każdy składnik produktu należy ocenić, w pierwszej kolejności pod tym kątem, gdy tymczasem w przypadku surowców, nie zdefiniowanych wprost jako pochodzących z produkcji podstawowej, powstają różne wątpliwości (sygnały w tym kontekście były zgłaszane np. w odniesieniu do aromatów).

W związku z powyższym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą do polskich producentów o przeanalizowanie przedmiotowych przepisów, dotyczących znakowania informacją „Produkt polski”, pod kątem ewentualnych wątpliwości, z którymi zetknęli się chcąc zastosować oznakowanie dla wytwarzanych przez siebie produktów, oraz zaproponowanie rozwiązań (np. rozszerzenie zakresu przepisu czy też włączenie/wyłączenie niektórych składników), które przyczyniłyby się do wyeliminowania tych wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *