MRiRW gościło wicepremiera Słowenii

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku i wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności − to dwa najważniejsze zagadnienia poruszane podczas rozmów polsko-słoweńskich.

W Polsce przebywał wicepremier Republiki Słowenii, minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Dejan Židan, który był dzisiaj gościem ministra Krzysztofa Jurgiela. Ministrowie odbyli dwustronne rozmowy, a następnie podsumowali spotkanie na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

Przyszłość WPR

− Najważniejszym zagadnieniem jest dla nas przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej − powiedział polski minister rolnictwa.

Już w listopadzie Komisja Europejska przedstawi propozycje zmian WPR. Dlatego dzisiejsze spotkanie było okazją do przedyskutowania wzajemnych oczekiwań w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

− Ważne jest abyśmy wybrali elementy wspólne, które będziemy wspierali. Naszym wspólnym celem jest budżet co najmniej na takim poziomie, jaki mamy w aktualnej perspektywie. Będzie to punkt wyjścia do ustalania dalszego kształtu polityki rolnej. Opowiadamy się za utrzymaniem pierwszego i drugiego filara WPR i silnego zarządzania kryzysowego − poinformował Krzysztof Jurgiel.

Nieuczciwe praktyki w handlu i podwójna jakość żywności

W dalszej części rozmów ministrowie dyskutowali o pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Głównym problemem jest nieuczciwa konkurencja. Obie strony zgodnie przyznały, że na forum UE istnieje potrzeba wypracowania rozwiązań, które pozwolą na eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu.

Ponadto poruszony został problem podwójnej jakości produktów w krajach UE. Zarówno Krzysztof Jurgiel jak i Dejan Židan uważają, że Komisja Europejska powinna ustalić zasady przeprowadzania kontroli w poszczególnych państwach, a następnie w prawie unijnym zabezpieczyć rozwiązania, które pozwolą na eliminowanie takich praktyk.

Współpraca dwustronna i wymiana handlowa

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas dzisiejszego spotkania była współpraca dwustronna.

Minister Jurgiel podkreślił, że w ramach V4+3, czyli Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Słowenię, Rumunię i Bułgarię kraje starają się wypracować wspólne stanowiska dotyczące WPR. Ważnym zagadnieniem jest nas także współpraca w formule 16+1 i transport żywności do Chin.

− Przemysł rolno-spożywczy to strategiczny sektor, który nasze państwo wspiera. W strategii odpowiedzialnego rozwoju zawarte są priorytety także w tym zakresie. Polska znana jest w świecie z produkcji żywności wysokiej jakości. Mamy dodatnie saldo w zakresie handlu żywnością. Szacujemy, że w tym roku eksport tych produktów wyniesie powyżej 25 mld euro, z 7 miliardową nadwyżką. Około 82% naszego eksportu żywności to kraje UE, około 7% to kraje WNP i około 12% to pozostałe kraje świata − mówił polski minister.

− Widzę ogromny potencjał w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Słowenią. Wciągu pierwszych 7 miesięcy tego roku osiągnęliśmy wartość około 1 mld euro. Sądzę, że do końca roku uda nam się dojść do kwoty 2 mld euro − podkreślił wicepremier Słowenii.

20 maja Światowym Dniem Pszczół

− Słowenia już kilka lat temu zaczęła zajmować się tematyką pszczół i wystąpiła z inicjatywą Światowego Dnia Pszczół. Mamy świadomość tego, że każda łyżka naszego pożywienia jest od pszczół zależna, tak samo jak dalszy rozkwit branży spożywczej − powiedział dzisiaj wicepremier Židan.

Już w grudniu tego roku na Generalnym Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie głosowany wniosek o ustanowieniu Światowego dnia Pszczół. Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska pozytywnie ocenia tę inicjatywę. Przyczyni się to do popularyzacji roli pszczół w rolnictwie i znaczeniu dla środowiska naturalnego.

− Bardzo się cieszymy, że Polska jako jedno z pierwszych państw wsparła nasz wniosek − podkreślił minister rolnictwa Słowenii.

Forum biznesowe

Przy okazji wizyty w Polsce wicepremiera Dejana Židana Ambasada Republiki Słowenii zorganizowała Forum biznesowe na temat przetwórstwa spożywczego i winiarstwa. Ministrowie wzięli w nim udział i mówili o dalszym pogłębianiu współpracy gospodarczej pomiędzy Słowenią i Polską.

Podczas Forum swoje produkty przedstawia 17 producentów słoweńskich. Forum jest także okazją do rozmów handlowych między polskimi i słoweńskimi przedstawicielami biznesu.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *