Można nawozy zimą?

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie zakazują w okresie zimy  wysiewu nawozów mineralnychfosforowych, potasowych, wapniowych na polach przeznaczonych np. pod buraki cukrowe.

Zabrania się natomiast stosowania w/w nawozów mineralnych w przypadku gleb:

  • zalanych wodą
  • przykrytych śniegiem
  • zamarzniętych do głębokości  30cm          
  • oraz podczas opadów deszczu

Płytko zamarznięta gleba daje okazję do wykonania nawożenia bez uszkodzeń jej struktury. Zastosowanie w tym czasie szczególnie uzupełniającej dawki wapna w ilości 250-300 kg/ha CaO zwiększa dla roślin w początkowym okresie wegetacji znacząco dostępność  składników pokarmowych oraz stabilizuje strukturę gleby i zapobiega przed zaskorupieniem. Także wysiew potasu najlepiej – w dawce 40-60 K2O/ha, co umożliwi jego lepszą dostępność dla młodych roślin. Przypominamy, że dawki  nawozów powinny być zawsze oparte o analizę gleby i potrzeby pokarmowe roślin wynikające z realnego do osiągnięcia na danym polu poziomu plonu.

liz.pl, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *