Możliwość zwrotu działek siedliskowych obecnym właścicielom budynków

Realizując wniosek Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zgłoszony podczas konferencji „Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”, która odbyła się w dniach 9-10 marca 2017 r. w Krakowie, w dniu 26 kwietnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie możliwości zwrotu działek siedliskowych obecnym właścicielom budynków.

Wiele osób korzystając z możliwości przewidzianych przez prawo, przekazało gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę lub emeryturę. Rolnik zachowywał jedynie prawo własności budynków mieszkalnych i gospodarczych wchodzących wcześniej w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, natomiast prawo własności gruntu pod tymi budynkami przechodziło na Skarb Państwa.

Według aktualnych przepisów, obecnym właścicielom budynków znajdujących się na działce (która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1983 r.) przysługuje nieodpłatnie na własność działka siedliskowa, na której się one znajdują. O przeniesieniu prawa własności działki orzeka starosta w drodze decyzji administracyjnej, niezależnie czy dzisiaj właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa, czy też gmina.

W związku z tym, zwrócono się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z prośbą o rozpowszechnienie – również poprzez terenowe organy administracji rządowej – powyższych uprawnień przysługujących obecnym właścicielom budynków znajdujących się na działkach siedliskowych, ponieważ wiele osób nie ma świadomości o istniejących możliwościach zwrotu gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *