Mniejszy eksport zbóż

Eksport zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna) z Polski wyniósł 4,7 mln ton w okresie lipiec 2017 – maj 2018 wobec 7,4 mln ton rok wcześniej, wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. Import w tym okresie wyniósł 2,1 mln ton wobec 2,3 mln ton rok wcześniej.

W okresie lipiec 2017 r. – maj 2018 r. z kraju wywieziono 3,6 mln ton ziarna zbóż, o 42 proc. mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2016/2017. Znacząco obniżył się eksport pszenicy (o 57 proc., do 1,7 mln ton) i kukurydzy (o 36 proc., do 0,9 mln ton) – czytamy w raporcie.

Eksport produktów pierwotnego przetwórstwa był o 5 proc. większy niż przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych – o 7 proc. większy.

Łącznie w sezonie 2017/2018 wywóz zbóż i przetworów zbożowych, według szacunków analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wynieść 4,9 mln ton (w ekwiwalencie ziarna), o 34 proc. mniej niż w poprzednim sezon – czytamy dalej.

Import ziarna zbóż do Polski w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2017/2018 był o 12 proc. mniejszy niż w poprzednim sezonie i wyniósł 1,2 mln ton.

Zmniejszył się przede wszystkim przywóz pszenicy (o 29 proc., do 603 tys. ton) i pszenżyta (o 50 proc., do 5 tys. ton). Zwiększył się natomiast import m.in. kukurydzy (o 18 proc., do 262 tys. ton), a także jęczmienia (o 14 proc., do 221 tys. ton). Import produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w porównaniu z analogicznym okresem sezonu 2016/2017 był o 1 proc. mniejszy, natomiast o 3 proc. większy był import produktów wysokoprzetworzonych – podano także.

Analitycy KOWR oceniają, że w sezonie 2017/2018 do kraju może zostać przywiezione 2,3 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych (w ekwiwalencie ziarna), o 5 proc. mniej niż w sezonie 2016/2017.

W bieżącym sezonie (2018/2019) ze względu na mniejsze niż w poprzednim sezonie zbiory, przy nieco większym krajowym zużyciu, jak również utrzymującej się znacznej konkurencji na rynkach zagranicznych, eksport zbóż z Polski może się obniżyć do 4,5 mln ton (łącznie z przetworami zbożowymi przeliczonymi na ziarno). Z uwagi na konieczność uzupełnienia podaży krajowego ziarna, niezbędny będzie import, który może być większy od szacowanego na sezon 2017/2018 i wynieść 2,4 mln ton – wskazano również w raporcie.

PAP, wGospodarce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *