Młodzi rolnicy na spotkaniu z Premierem

16 października 2018 r. odbyło się spotkanie młodych rolników – członków izb rolniczych z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim pod hasłem Młoda Polska Wieś w KPRM. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu KRIR: Prezes Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Mirosław Borowski.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: sekretarz stanu Szymon Giżyński, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz podsekretarz stanu Rafał Romanowski

Prezes Rady Ministrów powiedział, że polskie rolnictwo ma przed sobą ogromną przyszłość, a nie ma silnego rolnictwa bez wsparcia państwa.

Zdaniem Prezesa Rady Ministrów, państwo może i powinno wspierać polską wieś. W tym kierunku rozwijane są projekty Rządu i Plan dla wsi. Premier przedstawił dziesięć punktów rządowego wsparcia dla rolnictwa. Należą do niego m.in.:

  • stabilizacja cen płodów rolnych poprzez utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego,
  • zwiększenie nakładów finansowych do 1,5 mld zł na pomoc w walce ze skutkami suszy,
  • dofinansowanie do paliwa rolniczego – 1 zł za litr, z 86l do 100l na hektar,
  • zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego,
  • dofinansowanie kół gospodyń wiejskich,
  • wprowadzenie funkcji pomocnika rolnika – nowe przepisy dotyczące zatrudniania do pracy sezonowej w rolnictwie,
  • system identyfikacji rejestracji zwierząt,
  • przyspieszenie wypłat rolniczych dopłat,
  • modernizacja dróg lokalnych na terenach wiejskich,
  • ochrona ziemi przed wykupem przez cudzoziemców.

Premier podkreślił również, że rząd chce bezpośrednio współpracować z młodymi rolnikami, którzy chcą uczynić z polskiej wsi konkurencyjną gospodarkę. Szef rządu podziękował także rolnikom za patriotyzm gospodarczy i wiarę w polską wieś.

Po wystąpieniu Prezesa Rady Ministrów, młodzi rolnicy mieli okazję do dyskusji z premierem i przedstawienia problemów, z którymi spotykają się podczas codziennej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *