Mleko ,,wolne od GMO” – co warto wiedzieć

Wiedza na temat wpływu GMO (Genetically Modified Organism) na człowieka jest nieustannie rozwijającym się obszarem nauki, a badania naukowe niemal każdego dnia dostarczają nowej wiedzy w tym zakresie. Jednocześnie powszechnie znane są obawy konsumentów odnośnie jakiejkolwiek obecności żywności zmodyfikowanej. Można nawet powiedzieć, że rośnie presja ze strony społeczeństwa, aby wyraźnie oznaczyć towar wyprodukowany bez użycia GMO. Wielu producentów w odpowiedzi na to zapotrzebowanie zdecydowało się na produkcję właśnie takiego mleka.
Polska Izba Mleka zdecydowała się utworzyć standard, aby umożliwić mleczarniom uzyskanie certyfikatu potwierdzającego produkcję mleka ,,Wolnego od GMO”.   

Przyjęto, że odpowiedzialnym za cały proces nadzoru nad wyprodukowaniem wyrobów z mleka od krów karmionych paszami bez GMO jest przedsiębiorstwo branży mleczarskiej, które sprawuje nadzór nad własnym lub powierzonym procesem produkcji wyrobów mlecznych, dostawcami mleka surowego oraz prowadzi zakup pasz z certyfikowanego łańcucha paszowego obejmującego produkcję, handel, magazynowanie i transport pasz.

Standard został zaplanowany dla wielu różnych obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których wdrożenie i prawidłową realizację można  potwierdzić w drodze certyfikacji.

Każde przedsiębiorstwo zainteresowane certyfikacją standardu zobowiązane jest do wdrożenia  wymagań określonych w poszczególnych katalogach zagrożeń zawierających zagadnienia, jakie należy opracować i wdrożyć w danym przedsiębiorstwie w celu poddania się certyfikacji. Katalogi wymagań są jednocześnie wytycznymi dla osób audytujących i na ich podstawie zostały stworzone listy kontrolne audytu, którymi posługują się audytorzy w toku oceny przedsiębiorstwa poddającego się certyfikacji. Konsumenci mleka, kupując towar od dostawcy posiadającego Certyfikat będą mieli pewność , że kupują produkt, który spełni ich oczekiwania odnośnie braku GMO .

Warto zapoznać się z warunkami otrzymania takiego certyfikatu, które dostępne sią na stronie  http://gmo.izbamleka.pl
Zapraszamy   zainteresowane firmy i spółdzielnie mleczarskie do kontaktu z biurem Polskiej Izby Mleka na adres mailowy  nongmo@izbamleka.pl 
Kampania promocyjna sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *