Ministerstwo Środowiska na temat pomocy dla rolników – właścicieli lasów

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie pomocy właścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice w zagospodarowaniu korzeni pochodzących z wykrotów – przy wsparciu organizacyjnym i logistycznym Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska poinformowało, że mając na uwadze obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, polecono Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych podjęcie pilnych działań, jakie okażą się niezbędne dla uporządkowania lasów prywatnych, które uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia silnych wiatrów w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 r.

Mając to względzie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał 24 sierpnia 2017 roku decyzję nr 217, na mocy której przeznaczył kwotę 35 mln złotych ze środków finansowych związanych z funduszem leśnym na wynagrodzenie prywatnym właścicielom lasów działań w zakresie kształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Przekazano jednocześnie, że wykonanie zabiegu agrotechnicznego w postaci usunięcia karpiny nie mieści się w zakresie prac mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Ponadto z informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynika, że właściciele lasów niepaństwowych znajdują nabywców drewna i pozostałości pozrębowych pochodzącego ze zniszczonych lasów. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zwrócił również uwagę, że wsparcie takie oznaczałoby pomoc publiczną, co do której musiałby się wypowiedzieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mając powyższe na uwadze, po uzyskaniu opinii Dyrektora Generalny Lasów Państwowych, resort środowiska poinformował, że uważa wnioskowane wsparcie za niecelowe.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *