Ministerstwo jest otwarte na dialog z rolnikami

– Jestem otwarty na dialog, o czym wielu rolników już się przekonało uczestnicząc w wielu spotkaniach – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapraszając posłów do kontaktowania się z ministerstwem.

Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi minister Grzegorz Puda przedstawił informacje na temat planowanych działań.

Wśród licznych zadań jednym z najpilniejszych jest analiza wykorzystania środków w ramach PROW 2014-2020. Zgodnie z zasadą n+3 zakontraktowanie ich kończy się wraz z końcem tego roku, a wydatkowanie może następować w przez kolejne trzy lata.

– Pierwsze półrocze 2021 to czas wdrażania strategicznej zmiany PROW związanej z okresem przejściowym – podkreślił minister i dodał, że mają być też dostępne dodatkowe środki.

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że w latach 2021-2022 utrzymany zostanie dotychczasowy system wsparcia bezpośredniego w całym okresie przejściowym poprzedzającym wdrożenie nowego WPR.

Opracowywany jest już Plan Strategiczny do Wspólnej Polityki Rolnej, która duży nacisk kładzie na Zielony Ład. W ramach ekoschematów, które mają stanowić 20 proc. płatności bezpośrednich, zmierzać się będzie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

– Ekoschematy mają zwiększyć bioróżnorodność, poprawić jakość gleb, ochronę wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa oraz przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – podkreślił minister.

Zwracając uwagę na rozwój rolnictwa ekologicznego minister poinformował, że trwają prace nad kształtem przyszłego wsparcia do upraw prowadzonych metodami ekologicznymi.

– W ramach tego wsparcia przewiduje się uwzględnienie zmian, które podniosą jego atrakcyjność dla rolników, jeżeli chodzi o premie za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą czy możliwość uproszczonej płatności dla małych gospodarstw i wyższe stawki płatności do hektara – powiedział minister Grzegorz Puda.

Dodał, że w odniesieniu do małych gospodarstw to w ramach przyszłej WPR ma być uproszczenie rozliczania, gdyż mają one mniejsze działki, ale mają za to większą bioróżnorodność i stosują mniej środków chemicznych.

Przedstawiając informację o planowanych w ministerstwie pracach minister podkreślił również znaczenie jakości żywności i poinformował, że projektowane są trzy systemy: aktywizowanie zainteresowania produkcją w ramach systemów jakości żywności, uczestnictwo rolników w tych systemach (zwrot za certyfikowanie) i promowanie żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości.

Ponadto wśród planowanych działań minister wymienił m.in. ścisłą współpracę z innymi resortami w zakresie łagodzenia skutków pandemii koronawirusa i brexitu.

Kontynuowane będą prace związane ze współpracą międzynarodową, bezpieczeństwem żywności, akcji „Kupuj świadomie”, gospodarki wodno-ściekowej, turystyki wiejskiej, polityki senioralnej na wsi oraz pomocy dla Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach cyfryzacji trwają prace nad systemem e-usług dla rolnika.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział ponadto, że prowadzony będzie dialog z rolnikami w ramach „Porozumienia Rolniczego.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *