Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w sprawie środków dla gmin na plany zagospodarowania przestrzennego

Odpowiadając wniosek samorzadu rolniczego dotyczący wyasygnowania przez rząd środków finansowych dla gmin na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Minister Inwestycji i Rozwoju odpowiedział, że nie jest właściwy w sprawie przeznaczenia środków budżetu państwa na powyższe cele.

Z uwagi jednak na wielorakie podłoże opisanego przez Zarząd KRIR problemu, zdaniem reosortu inwestycji i rozwoju nie wydaje się celowe ograniczanie jego rozwiązania do przeznaczania środków publicznych na realizację zadań własnych gmin w tym zakresie, bez uprzedniego dokonania zmian systemowych w obszarze planowania przestrzennego.

Przekazano, że rozwiązaniu tych kwestii służą prowadzone przez resort prace nad kompleksową reformą systemu planowania przestrzennego i realizacji inwestycji, dzięki której decyzje planistyczne gminy w większym stopniu uwzględniać będą realne potrzeby i oczekiwania społeczności odnośnie kształtowania ładu przestrzennego.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *