Ministerstwo Finansów wskazuje, że na nasiona rzepaku obowiązuje stawka 8% podatku VAT

W odpowiedzi na wspólne wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w sprawie właściwej stawki podatku VAT na
nasiona rzepaku po zmianach prawnych, jakie weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r., Departament
Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że na nasiona sklasyfikowane do działu
CN 12 „Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze;
słoma i pasza” ma zastosowanie stawka 8%. Dotyczy ona również materiału siewnego i jej
zastosowanie nie jest zależne od dalszego przeznaczenia produktów ich przetworzenia (np. oleju) na
kolejnych etapach produkcji, które tym samym nie ma wpływu na opodatkowanie VAT samych nasion.


Tym samym Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło problematyczną kwestię właściwego rozumienia
pojęcia „przeznaczenia” nasion rzepaku w kontekście funkcjonalności nowej matrycy stawek VAT i
potwierdziło podwyższenie stawki VAT dla nasion rzepaku. Według resortu, jej wdrożenie, w oparciu o
klasyfikacje CN i PKWiU, a także – jak czytamy w piśmie MF – „na założeniu opodatkowania jedną
stawką VAT całych (w miarę możliwości) działów towarowych CN, co w połączeniu (…) spowodowało,
że zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla pewnych towarów lub obniżenie dla
innych – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.”
„W naszym przypadku efektem wprowadzonych zmian w systemie podatkowym jest wzrost stawki
VAT obowiązującej na nasiona rzepaku do 8%. Ministerstwo jednocześnie wskazało dotychczasową
stawkę 5% jako nadal obowiązującą i właściwą, ale jedynie w przypadku nasion, które przeznaczane
byłby do bezpośredniego spożycia, co oczywiście w praktyce nie ma miejsca – powiedział Mariusz
Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.


„Trudności w interpretacji nowych przepisów VAT w odniesieniu do rzepaku wynikały przede
wszystkim z braku możliwości jednoznacznego określenia na etapie ich skupu od producenta
finalnego przeznaczenia, które co do zasady determinuje stawkę podatku wg nowej matrycy VAT.
Produktami przerobu tej samej partii nasion jest bowiem śruta, a więc pasza ze stawką 8%, oraz olej,
który obowiązuje stawka preferencyjna 5% – również w przypadku jego przeznaczenia na biopaliwa
jeśli spełnia on kryterium jadalności. Ministerstwo wskazało nam w tym kontekście, że produkty
przetworzenia nasion rzepaku sklasyfikowane w innych kodach CN są opodatkowane wg własnych
kryteriów ucinając tym samym dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie – podsumował Adam
Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

PSPO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *