Ministerstwo Finansów na temat zakupu paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej

Odpowiadając na kolejne w sprawie pismo samorządu rolniczego dotyczące stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), resort finansów ponownie wyjaśnił, że stanowisko Ministerstwa Finansów zostało przedstawione w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pismo Zarządu KRIR z 21 kwietnia 2017 r. Wyjaśnienie to zostało podtrzymane w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pana Pawła Cybulskiego stanowiącym odpowiedź na pismo Zarządu KRIR z 20 czerwca 2017 r.

Przekazano, że stanowisko to nie uległo zmianie i nadal Ministerstwo Finansów podtrzymuje, że o ile rolnik prowadzący tylko działalność rolniczą (nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej) nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, stąd brak jest podstaw prawnych do uznania takiej osoby za podmiot odbierający w rozumieniu powołanej wyżej ustawy.

Ponownie poinformowano, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (na stronach Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej pod adresem: https://puesc.gov.pl/web/puesc/faq-sent) zostało opublikowane pismo Podsekretarza Stanu Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. Dodatkowo stanowisko to jest opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Stanowisko-Ministra-Finansow-odnosnie-do-wystapienia-Krajowej-Rady-Izb-Rolniczych-w-sprawie-zmiany-przepisow-o-systemie-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow.

Przekazano również, że interpretacja ta jest przekazywana podmiotom wysyłającym na każdym szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Finansów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *