Minister Środowiska wzywa PZŁ i Lasy Państwowe do kontroli kół łowieckich

W związku z licznymi szkodami łowieckimi i problemami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny wystąpił 2 czerwca 2017 r. do Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Lecha Blocha i do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Konrada Tomaszewskiego w sprawie kontrolowania działalności kół łowieckich pod kątem prawidłowości szacowania szkód oraz współpracy w zabezpieczaniu upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne.

W piśmie czytamy: W związku z występującą wiosenną intensyfikacją szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych, o czym świadczą liczne telefony od poszkodowanych oraz przekazywane do resortu środowiska pisma i wystąpienia rolników, ponownie zwracam się do Panów z prośbą o wzmożoną kontrolę nad prawidłowością prowadzenia szacowania szkód przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Proszę także o minimalizowanie i ograniczanie wszelkich sytuacji konfliktowych z rolnikami oraz uczulanie kół łowieckich i zarządców o konieczności rzetelnego szacowania szkód zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Przypominam także o obowiązku wynikającym z ustawy – Prawo łowieckie – współdziałania dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z właścicielami upraw w zabezpieczaniu ich przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *