Minister rozmawia z organizacjami rolniczymi

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji rolniczych. W spotkaniu udział wziął także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który podczas rozmów reprezentował premiera Mateusza Morawieckiego.

Wśród poruszanych tematów były bieżące problemy takie jak: susza, ASF, kłopoty rynkowe, niestabilność rynków oraz ceny.

Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła kwestii pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i problemu współpracy rolników z przetwórcami. Minister Ardanowski podkreślił, że dobrze funkcjonujący rynek, to taki w którym nie mamy do czynienia z dominacją firm skupowych nad rolnikami. Aby rozwiązać ten problem rolnicy oczekują wprowadzenia umowy kontraktacyjnej. Minister poinformował, że prace nad kształtem takiej umowy już trwają. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolników, które poświęcone było  wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie, przeanalizowanie i zarejestrowanie tego wszystkiego, z czym rolnicy zwracają się do rządu.

MRiRW, fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *