Międzyplony w warunkach niedoboru wody

Międzyplony uprawiane w rejonach zagrożonych suszą, na glebach lekkich a wysiane zbyt wcześnie, zakwitające i osiągające duże plony masy zielonej bardzo często powodują duże przesuszenie gleby.

Można przyjąć w uproszczeniu, że 10 cm wzrostu roślin powoduje pobranie 10 litrów wody/m2. Brak dostatecznych ilości opadów w ostatnich latach w okresie jesienno-zimowym nie kompensuje pobranej przez międzyplon wody, co skutkuje obniżką plonu buraków. Ich znaczenia chroniącego glebę w postaci mulczu nie można pomijać, jednak międzyplony tak należy uprawiać, aby gęsto pokrywały powierzchnię gleby (max dawki wysiewu/ha ), wytworzyły wiotkie i nie wysokie rośliny- łatwo przemarzające lub poddające się desykacji. Należy dobierać rośliny o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę takie jak np. facelia, seradela, rajgras. Natomiast te o dużych potrzebach wodnych do których należy gorczyca, rzodkiew oleista, słonecznik, bobik, owies powinny mieć mniejszy udział procentowy w stosowanych mieszankach.

LIZ.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *