Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)

Międzyplony i okrywa zielona mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania skutecznego związania pozostałości azotanu i okrycia gleby w okresie, gdy obszar nie jest pokryty uprawą główną.

Za obszary proekologiczne uznawane będą międzyplony lub okrywa zielona, rozumiane jako:

    wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub
    mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

Powyższych mieszanek na tej samej działce rolnej nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po wysiewie mieszanki.

Ważne! Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny.

Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Ponadto zakaz stosowania środków ochrony roślin obejmuje również zaprawę nasion.

Aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne musimy spełnić pewne warunki.  Po pierwsze mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia. Po drugie musi być utrzymana co najmniej do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu mieszanki – w tym drugi przypadku dzień wysiewu mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu. Dokument ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 27 sierpnia roku złożenia wniosku nie zostanie wskazany dzień wysiewu mieszanki w oświadczeniu, wówczas uznaje się, że został wybrany wariant ze stałym terminem wysiewu i stałym terminem utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *