Mercosur – niepokój Copa i Cogeca

Copa i Cogeca wystosowały 24 maja 2018 r. list do komisarz Cecilii Malmström, w którym jasno sprzeciwiły się dalszym ustępstwom w sektorze rolnictwa w zamian za korzyści dla innych sektorów gospodarki w negocjacjach z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen wyjaśnił, że UE już poszła na znaczne ustępstwa dotyczące rolnictwa względem krajów Mercosur, nie otrzymując nic w zamian. Należy ograniczyć ustępstwa dotyczące importu produktów należących do naszych najbardziej wrażliwych sektorów takich jak wołowina, cukier, drób, etanol, ryż i sok pomarańczowy. Niezmierne znaczenie ma uwzględnienie odpowiednich narzędzi zarządzania importem, by nie doszło do zakłóceń na rynku, a MŚP miały równe szanse.

Potrzebujemy wyważonych umów handlowych, przestrzegających naszych metod produkcji. W momencie, gdy na rolników w UE nakłada się dodatkowe ograniczenia i gdy wprowadzają oni środki pozwalające im dostosować się do zmian klimatu, inni partnerzy handlowi zwiększają powierzchnię zagospodarowanych użytków rolnych kosztem wylesiania – ostrzega Copa-Cogeca.

W związku z niepewnością wynikającą z negocjacji w sprawie Brexitu, a także z rozmów na temat przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) i budżetu UE, Copa-Cogeca wezwała UE do niewywierania dodatkowej presji na sektor rolny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *