MEGAFOL zmniejsza stres i wspomaga plon

W ostatnich latach rolnicy w Polsce coraz częściej decydują się na uprawę kukurydzy, szczególnie przeznaczonej na ziarno. Równolegle trwają poszukiwania metod zabezpieczenia jej przed stresami w okresie wzrostu – po użyciu herbicydów i negatywnym wpływie czynników pogodowych – a także sposobów zwiększenia plonowania, by poprawić opłacalność upraw. Jak wynika z czteroletniego cyklu badań, skutecznym rozwiązaniem antystresowym i plonotwórczym jest biostymulator MEGAFOL.

Kukurydza jest bardzo ważną rośliną uprawną w Polsce. Jej areał wynosi obecnie ok. 1 mln 200 tys. ha. 60% plonów przeznaczane jest na ziarno, a 40% na kiszonkę. Kukurydzę wykorzystuje się w żywieniu wszystkich grup zwierząt gospodarskich: kiszonka stanowi podstawową paszę dla zwierząt przeżuwających, natomiast ziarno jest stosowane w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Coraz większe znaczenie ma także produkcja na cele spożywcze – na mąkę, płatki kukurydziane, dla przetwórstwa (konserwowanie, mrożenie), a także na świeży rynek. Z ziarna produkowany jest również etanol. Kukurydza służy także do wytwarzania energii, a dodatek kiszonki zwiększa wydajność energetyczną biogazowni. – Przełomowym momentem w uprawie kukurydzy na ziarno była zima 2011-12, kiedy w Polsce wymarzło ok. 30% zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego, a kukurydza stała się doskonałą rośliną przesiewową. Po 2012 roku powierzchnia tej uprawy wzrosła o 50% – mówi dr Roman Warzecha, kierownik Pracowni kukurydzy i pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie. – W tej chwili nie wyobrażamy sobie polskiego rolnictwa, przemysłowej produkcji zwierzęcej i branży spożywczej bez kukurydzy.
Biostymulacja kukurydzy przedmiotem badań
Dr Warzecha od czterech lat prowadzi badania w warunkach polowych nad właściwościami biostymulatora MEGAFOL w odniesieniu do warunków klimatycznych, stresowych i wpływu na poziom plonowania kukurydzy. Ocenom poddawane są różne warianty stosowania preparatu, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji łącznie z herbicydem nalistnym. Dzięki zawartości aminokwasów, witamin i naturalnych czynników wzrostu MEGAFOL wykazuje bardzo skuteczne działanie antystresowe, co ma znaczenie podczas stosowania herbicydu, który również jest dla kukurydzy znacznym obciążeniem. Dodatkowo w takich zabiegach łączonych preparat spełnia rolę adiuwantu i przyspiesza niszczenie chwastów. – Nie ma uprawy kukurydzy bez efektywnego zwalczania chwastów, dlatego że kukurydzę wysiewa się w rzędach co 75 cm i w początkowym okresie rozwoju, po kiełkowaniu, trwa to bardzo długo, zanim zakryje międzyrzędzia, bo ok. półtora miesiąca. Wtedy konkurencja ze strony chwastów jest olbrzymia i trzeba skutecznie zwalczać je przy pomocy preparatów doglebowych czy nalistnych – stwierdza naukowiec. – W przypadku środków nalistnych w bardzo wysokim stopniu tę skuteczność podnosi dodatek MEGAFOL-u.
W doświadczeniach stosowane były trzy warianty aplikacji biostymulatora: MEGAFOL w dawce 1 l/ha podawany łącznie z herbicydem powschodowym, dawka 2 l/ha bez żadnego dodatku oraz kombinacja preparatu w dawce 1-2 l/ha z dolistnym nawozem NPK z mikroelementami, marki PLANTAFOL.
3 sezony z MEGAFOL-em
Sezony, w których dotychczas prowadzone były obserwacje, różniły się od siebie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, a co za tym idzie – przebieg wegetacji i potrzeby roślin. Szacuje się, że rok 2016 był najbardziej sprzyjający dla upraw kukurydzy w Polsce od ok. 30 lat. Ponieważ panowały warunki wręcz idealne – zarówno jeśli chodzi o ilość i rozkład opadów, jak i o temperatury – w doświadczeniach uzyskano relatywnie wysokie plony. Ze względu na to, że występowało niewiele czynników stresowych, efekty zastosowania preparatu MEGAFOL okazały się najmniej spektakularne w całym cyklu badań. Sezon 2017 był natomiast niekorzystny dla uprawy kukurydzy. W okresie siewów i wschodów utrzymywały się niskie temperatury, które wywoływały u roślin będących na tak wczesnym etapie wegetacji znaczny stres. Jak zaobserwowano, aplikacja biostymulatora przyniosła bardzo pozytywne efekty. Jeśli chodzi o rok 2018, charakteryzował się on tym, że warunki wschodów roślin były korzystne, jednak w drugiej połowie okresu wegetacji, po kwitnieniu, w wielu regionach Polski wystąpił znaczny deficyt opadów i panowała susza. Okazało się, że właśnie w tak trudnych warunkach biostymulator najlepiej spełniał swoją funkcję antystresową i wspomagającą produktywność roślin.
– Ponieważ nie możemy z góry przewidzieć, jaki będzie sezon wegetacyjny, zastosowanie MEGAFOL-u jest bardzo istotnym czynnikiem, który stabilizuje plony i powoduje ich zwyżkę. Najlepsze efekty osiągane były w latach, kiedy występowały warunki stresowe, a one bardzo często pojawiają się w początkowym okresie wegetacji – stwierdza ekspert z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. – W 2016 roku średnia wartość przyrostu plonów w doświadczeniach wyniosła ok. 600 kg/ha. Ale w tych mniej korzystnych latach, czyli 2017 i 2018, średnie przyrosty przy zastosowaniu różnych wariantów MEGAFOL-u były znacznie wyższe, bo 1-1,3 t/ha, czyli ok. 10%, a to są bardzo korzystne wyniki. Ponieważ kukurydza wymaga pewnych nakładów, dopiero przy wyższych plonach – przekraczających średni poziom w Polsce, czyli 7 t/ha – przynosi korzyści i staje się rośliną opłacalną.
Jaki będzie ten rok dla kukurydzy?
Jak do tej pory, rok 2019 okazuje się bardzo stresogenny dla uprawy kukurydzy. Wczesną wiosną niemal w całej Polsce panowała susza, przez ok. półtora miesiąca nie było opadów. Siew kukurydzy w zalecanych terminach odbywał się zatem do przesuszonej gleby, a opady wystąpiły dopiero ok. połowy maja. Drugim bardzo stresogennym czynnikiem były chłody i przygruntowe przymrozki, które częściowo uszkodziły rośliny. W takich warunkach zdecydowanie warto zastosować MEGAFOL, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom czynników stresowych.
– W uprawie kukurydzy barierą przyswajania nawozów dolistnych i odżywek jest temperatura 6-8 stopni powyżej zera, kiedy roślina wchłania takie produkty. Natomiast MEGAFOL może być stosowany w niskich temperaturach, czyli tuż powyżej zera, ponieważ zostanie wchłonięty w trakcie podnoszenia się temperatury w ciągu dnia. Więc jeżeli podajemy go jako środek, który ma zniwelować skutki przymrozku, możemy go zastosować już następnego dnia w temperaturze dodatniej – rekomenduje Waldemar Jacek Łuczak z firmy Amagro.
Do nalistnych zabiegów odchwaszczania kukurydzy w okresie powschodowym, czyli w fazie 3-5 liści, zalecany jest dodatek MEGAFOL-u w dawce 1 l/ha. Preparat przyspieszy i wspomoże działanie herbicydu na chwasty, a jednocześnie ograniczy jego negatywny wpływ na roślinę uprawną, która co prawda jest selektywna wobec herbicydu, ale odczuwa skutki jego stosowania i angażuje mechanizmy metaboliczne, żeby go zdezaktywować. Gdy wystąpią czynniki stresowe, takie jak zbyt mała wilgotność gleby, niskie temperatury czy inne zakłócenia klimatyczne w okresie wzrostu kukurydzy, MEGAFOL może być podawany osobno lub z odżywką, w dawce 1-2 l/ha. W razie gradobić i powstania uszkodzeń roślin kukurydzy do przyspieszenia regeneracji pomocny będzie zabieg interwencyjny w dawce 2 l/ha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *