Logo
Wydrukuj tę stronę

CLIMMAR Indeks w drugiej połowie roku 2018 znowu lekko wzrósł

Europejskie Stowarzyszenie Sprzedawców Maszyn Rolniczych i Zakładów Serwisowych CLIMMAR reprezentuje 16.350 zakładów z 16 państw członkowskich, które osiągają obroty w wysokości prawie 40 miliardów euro rocznie zatrudniając 160.ooo pracowników; w sumie przedsiębiorstwa kształcą 17.ooo praktykantów.


Powstały w roku 2018 „CLIMMAR Indeks“, opisuje jedną wartością bieżącą sytuację zakładów handlowych i serwisowych z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Należy pamiętać, że jest to wypadkowa ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu (zrzeszonych w CLIMMAR) i wyniki te mogą różnić się od wyników z poszczególnych rynków. Indeks mieści się w przedziale od 3 (co oznacza sytuację bardzo dobrą) do -3 (co oznacza sytuację bardzo złą). W drugiej połowie roku 2018, po załamaniu w pierwszej połowie roku, wskaźnik zarejestrował ponownie pozytywny rozwój i wzrósł do wartości 0,85 z wartości 0,61 sześć miesięcy wcześniej. Głównym powodem tego rozwoju są zwiększające się obroty w warsztatach i magazynach części zamiennych. Nadal jednak w kilku krajach biorących udział w badaniu  osłabiona jest jeszcze sprzedaż nowymi maszynami.  

CLIMMAR Indeks jest częścią większego badania, w którym również sprawdzane są oczekiwania co do przyszłej koniunktury. Zaprezentowana mapka pokazuje oczekiwania dotyczące rozwoju branży w pierwszej połowie br.
Kolor czerwony to oczekiwania gorszej koniunktury W przypadku nowych maszyn pogorszenia koniunktury oczekuje się nie tylko w Polsce ale również w Niemczech, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest członkiem CLIMMAR i od lat  bierze udział w badaniach i wspólnych projektach realizowanych przez tę organizację. CLIMMAR Indeks jest jednym z takich projektów. Został on  zainicjowany i zaproponowany członkom CLIMMAR przez PIGMIUR, który prowadzi podobne badanie na rynku Polskim od drugiej połowy 2014 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone Wydawnictwo Agencja Rolna Roman Barszcz